Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 5 (1)
Cilt: 5  Sayı: 1 - 2014
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Karaciğer Nakli Yapılan Hasta Ve Hasta Yakınlarının Psikososyal Durumlarının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
The Psychsocial Status Of Liver Transplant Patient And Their Relatives On The Effect Of Quality Of Life
Nesiba Kaçmaz, Gül Ünsal Barlas
doi: 10.5505/phd.2014.98598  Sayfalar 1 - 8

3.
İnfertilite: Umutsuzluk Perspektifinden bir inceleme
Infertility: An examination hopelessness perspective
Gülseren Keskin, Aysun Babacan Gümüş
doi: 10.5505/phd.2014.07269  Sayfalar 9 - 16

4.
Hermeneutic photography. An innovative intervention in psychiatric rehabilitation founded on concepts from Ricoeur.
Jan Sitvast
doi: 10.5505/phd.2014.69772  Sayfalar 17 - 24

5.
Psikiyatri Hemşirelerinin Profesyonel Davranışlarının Belirlenmesi
Determining the Professional Behavior of Psychiatric Nurses
Satı Demir, Nazmiye Kocaman Yıldırım
doi: 10.5505/phd.2014.77487  Sayfalar 25 - 32

6.
Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Uyku Kalitesi ve Genel Ruhsal Durumlarına Etkisi
The Quality of Sleep and Effects on General Mental Health of Nurses Who Works in a State Hospital
Nevin Günaydın
doi: 10.5505/phd.2014.63935  Sayfalar 33 - 40

7.
Hemşirelerin İş Doyumunda Duygusal Zekânın Rolü
The Role Of Emotional Intelligence In Job Satisfaction Of Nurses
Ayşe Buyukbayram, Ayça Gürkan
doi: 10.5505/phd.2014.50470  Sayfalar 41 - 48

8.
Öğrenci Hemşirelerin Şiddet Deneyimleri: Anket Çalışması
Nursing students’ experiences of violence: A Questionnaire Survey
Neslihan Keser Özcan, Hülya Bilgin, Zeliha Tülek, Nur Elçin Boyacıoğlu
doi: 10.5505/phd.2014.91886  Sayfalar 49 - 56

TEZ TANITIM
9.
Koroner anjiyografi ve perkütan transluminal koroner anjiyoplasti işlemi öncesi uygulanan müzik eşliğinde progresif kas gevşeme egzersizinin bireylerin anksiyete düzeylerine olan etkisi
The Effect Of Progressive Muscle Relaxation And Listening To Music Applied Before Coronary Angiography And Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty Process Over People’s Levels Of Anxiety
Özgür Demir
Sayfalar 57 - 58
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale