Baskıdaki Makaleler - Psikiyatri Hemşireliği Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
Psikiyatri Hemşireliği Literatüründe Yayımlanan Damgalama Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi
Bibliometric Analysis of Publications on Stigmatization in Psychiatric Nursing Literature
Gul Dikec, Merve Saritas, Volkan Oban
Sayfa 0

2.
Bir Üniversite Hastanesinde Nöbet Usulü Çalışan ve Çalışmayan Hemşirelerin Uyku Kaliteleri, Yaşam Kaliteleri ile Ruhsal Yakınmalarının Karşılaştırılması
Comparison of Sleep Quality, Quality of Life, and Mental Complaints of Nurses Working in Shifts and Non-Working Nurses in a University Hospital
İlker Güneysu, Sare AYDIN, ESMA AKPINAR ASLAN, Sedat Batmaz, Seda Güneysu
Sayfa 0

3.
Göğüs travmalı erkek hastalarda ayak refleksolojisinin ağrı ve anksiyete üzerine etkisi: randomize kontrollü çalışma
The effect of foot reflexology on pain and anxiety of male patients with chest trauma: A randomized clinical trial
Vahid Naseri-salahshour, Seyed Morteza Hosseini, Mahbobeh Sajadi, Seyedeh Azam Sajadi, Zahra Farsi
Sayfa 0

4.
Psikiyatri Servisinde Yatan Hastaların İntihar Düşüncesi ve Benlik Saygısına Problem Çözme Eğitiminin Etkisi: İzlem Çalışması
The Effect of Problem-Solving Skills Education on Suicide Ideation and Self-Esteem of Inpatients in the Psychiatry Service: A Follow-Up Study
Havva Tel, Meral Kelleci, Filiz Doğan Başeğmez
Sayfa 0

5.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisine Yönelik Tutum Anketinin (Ebeveyn Form) Türkçe Formunun Geçerlilik Ve Güvenirliği
Validity and Reliability of The Turkish Form of The Attitudes Questionnaire Towards Attention Deficit Hyperactivity Disorder Treatment (Parent Form)
Ayşegül Kömür, Döndü Çuhadar, Cem Gökçen
Sayfa 0

6.
Hemşirelik Öğrencilerinin İklim Değişikliği Konusundaki Endişe ve Umut Düzeyleri; Kesitsel Bir Çalışma
Worry And Hope Levels of Nursing Students About Climate Change; A Cross-Sectional Study
Seda Tuğba Baykara Mat, Behice Belkıs Çalışkan, Çisem Baştarcan
Sayfa 0

LookUs & Online Makale