Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Koroner anjiyografi ve perkütan transluminal koroner anjiyoplasti işlemi öncesi uygulanan müzik eşliğinde progresif kas gevşeme egzersizinin bireylerin anksiyete düzeylerine olan etkisi [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2014; 5(1): 57-58

Koroner anjiyografi ve perkütan transluminal koroner anjiyoplasti işlemi öncesi uygulanan müzik eşliğinde progresif kas gevşeme egzersizinin bireylerin anksiyete düzeylerine olan etkisi

Özgür Demir
Adnan Menderes Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Koroner anjiyografi, müzik.

The Effect Of Progressive Muscle Relaxation And Listening To Music Applied Before Coronary Angiography And Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty Process Over People’s Levels Of Anxiety

Özgür Demir
Adnan Menderes University

Keywords: Coronary angiography, music.

Özgür Demir. The Effect Of Progressive Muscle Relaxation And Listening To Music Applied Before Coronary Angiography And Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty Process Over People’s Levels Of Anxiety. J Psy Nurs. 2014; 5(1): 57-58

Sorumlu Yazar: Özgür Demir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale