Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Öğrenci Hemşirelerin Şiddet Deneyimleri: Anket Çalışması [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2014; 5(1): 49-56 | DOI: 10.5505/phd.2014.91886

Öğrenci Hemşirelerin Şiddet Deneyimleri: Anket Çalışması

Neslihan Keser Özcan1, Hülya Bilgin2, Zeliha Tülek3, Nur Elçin Boyacıoğlu1
1Ebelik Bölümü, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
2Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Istanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
3İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

AMAÇ: Bu çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin özel yaşamlarında ve klinik uygulamalar sırasında maruz kaldıkları şiddetin doğasını araştırmak amaçlanmıştır. Ayrıca, klinik uygulamalar sırasında meydana gelen şiddete katkıda bulunan faktörler de incelenmiştir.
YÖNTEMLER: 1200 hemşirelik öğrencisinin kişisel özellikleri ve şiddetle ilgili deneyimleri hakkında bilgi toplamak amacıyla bir anket formu kullanılmıştır
BULGULAR: Hemşirelik öğrencilerinin hem özel yaşamlarında, hem de klinik uygulamalar sırasında farklı şiddet türlerine maruz kaldıkları belirlenmiştir. Öğrenciler en fazla sözel agresyona maruz kalırken, klinik uygulamalarda görülen sözel ve fiziksel saldırıların çoğunlukla hastalar ve yakınları tarafından gerçekleştiği görülmüştür. Hemşirelik öğrencileri saldırılar sonrası öfke, korku ve anksiyete gibi emosyonel güçlükler yaşadıklarını belirtmiştir. Ayrıca, öğrencilerin psikiyatri kliniklerinde çalışırken kendilerini güvende hissetmedikleri belirlenmiştir. Özel yaşamlarında kötüye kullanıma maruz kalan öğrencilerin, klinik uygulamalar sırasında da şiddete daha fazla maruz kaldıkları saptanmıştır.
SONUÇ: Bu çalışma sonuçları, hemşirelik öğrencilerinin şiddete çoğunlukla maruz kaldıklarını ve acil önlemler alınmasının gerekli olduğunu göstermektedir. Şiddet yönetimi ve baş etme stratejileri, hemşirelik müfredatına dahil edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Agresyon, saldırı, klinik uygulama, hemşirelik, öğrenci hemşireler, şiddet

Nursing students’ experiences of violence: A Questionnaire Survey

Neslihan Keser Özcan1, Hülya Bilgin2, Zeliha Tülek3, Nur Elçin Boyacıoğlu1
1Department Of Midwifery, Istanbul University Faculty Of Health Science
2Department Of Psychiatric Nursing, Istanbul University Florence Nightingale Nursing Faculty
3Department Of Medicine Nursing,ıstanbul University Florence Nightingale Nursing Faculty

OBJECTIVE: The purpose of this study was to identify the nature of violence experienced by nursing students, both in their private lives and during their work in clinical practice. In addition, we assessed factors that contributed to violence occurring during clinical practice.
METHODS: A questionnaire, administered to 1200 nursing students, was used to collect personal characteristics of students and their experience with violence.
RESULTS: Results showed that student nurses were exposed to multiple types of violence during their private and professional life. Students most commonly experienced verbal aggression. Verbal and physical assaults that occurred during clinical practice were mostly from patients and their relatives. Following an assault, nursing students experienced emotional difficulties including anger, fear, and anxiety. In addition, students felt unsafe working at psychiatric clinics. Furthermore, students who were abused in their private life also reported greater exposure to violence during clinical practice.
CONCLUSION: The current findings show that student nurses are often exposed to violence and that urgent preventions are needed. Consequently, violence management and coping strategies should be included in nursing curriculum

Keywords: Aggression, assault, clinical practice, nursing, student nurse, violence.

Neslihan Keser Özcan, Hülya Bilgin, Zeliha Tülek, Nur Elçin Boyacıoğlu. Nursing students’ experiences of violence: A Questionnaire Survey. J Psy Nurs. 2014; 5(1): 49-56

Sorumlu Yazar: Neslihan Keser Özcan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale