Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 9 (1)
Cilt: 9  Sayı: 1 - 2018
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

EDITÖR'DEN
2.
Editörden
Editorial
Nurhan Eren, Nazmiye Kocaman Yıldırım
Sayfa IV

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin fiziksel tespit kullanımına ilişkin bilgi, tutum ve uygulamalarının belirlenmesi
Determination of psychiatric clinic nurses’ knowledge, attitudes, and practices regarding the use of physical restraints
Ahmet Göktaş, Kadriye Buldukoğlu
doi: 10.14744/phd.2017.38247  Sayfalar 1 - 10

4.
Şizofreni hastalarının taburculuk sonrası erken dönemde öz-bakım gücü ve bakım gereksinimleri
Early period self-care ability and care requirements of schizophrenia patients after discharge
Sultan Taş, Kadriye Buldukoğlu
doi: 10.14744/phd.2017.64935  Sayfalar 11 - 22

5.
Psikiyatri hastalarının uyku hijyeni eğitimi öncesi ve sonrası uyku durumlarının belirlenmesi
Determination of sleep states before and after sleep hygiene training in psychiatric patients
Nezihe Uğurlu, Nazife Kostakoğlu, Duygu Ağca, Leyla Tekin
doi: 10.14744/phd.2017.60490  Sayfalar 23 - 28

6.
Hemşirelerin kişilik özellikleri ve işyeri zorbalığı arasındaki ilişki
The relationship between personality characteristics and workplace bullying of nurses
Ayşegül Savaşan, Gönül Özgür
doi: 10.14744/phd.2017.66487  Sayfalar 29 - 35

7.
Hemşirelikte meslektaş şiddeti: Kesitsel bir çalışma
Colleague violence in nursing: A cross-sectional study
Dilek Ayakdaş, Hülya Arslantaş
doi: 10.14744/phd.2017.52724  Sayfalar 36 - 44

SISTEMATIK DERLEME
8.
Kanserin ruhsal travma sürecinde üç evre: Tanı, tedavi, sağkalım
Three phases of cancer in the process of mental trauma: Diagnosis, treatment, survival
Perihan Güner, Vedat Şar, Tuğba Pehlivan
doi: 10.14744/phd.2017.79663  Sayfalar 45 - 54

DERLEME
9.
Ruhsal hastalık ve iyileşme
Mental illness and recovery
Olcay Çam, Nihan Yalçıner
doi: 10.14744/phd.2017.49469  Sayfalar 55 - 60

10.
Acil psikiyatrik bakım ve ruh sağlığı triyajı
Emergency psychiatric care and mental health triage
Ayşe Büyükbayram, Esra Engin
doi: 10.14744/phd.2017.24855  Sayfalar 61 - 67

LookUs & Online Makale