Ruhsal hastalık ve iyileşme [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2018; 9(1): 55-60 | DOI: 10.14744/phd.2017.49469

Ruhsal hastalık ve iyileşme

Olcay Çam, Nihan Yalçıner
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

Geleneksel modelde, ruhsal hastalıktan iyileşme, bütün semptomların ortadan kaldırılması ya da fonksiyonların tamamen düzeltilmesi olarak tanımlanırken, modern tıpta iyileşme artık yetiyitimi olan kişinin tutumları, değerleri, hisleri, amaçları, becerileri ve rollerindeki derin, bireysel, eşsiz değişim süreci ve hastalığın sebep olduğu sınırlamalara rağmen hayatı doyum verici, umutlu ve anlamlı yaşama yolu olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım doğrultusunda çeşitli iyileşme modelleri (Watson İnsan Bakım Modeli, Tidal Model gibi) geliştirilmiştir. Bu modellerin tümünde; psikiyatri hemşireleri, hastaların yaşam değişikliğine uyum sağlamasında destekleyicidir. Psikiyatri hemşireleri umutlu tutumları ile insanlara inanarak ve öz yeterliliklerini geliştirerek, bireylerin kendilerini gerçekleştirebilecekleri yaşamı olabildiğince doyum alarak yaşamalarına yardım edici roldedir. Bu derleme, geleneksel yaklaşımdaki hasta ve hastalık algısının ötesinde, insanı görebilen ve iyileşme sürecinde hastalara yol arkadaşlığı yapan güncel ve çağdaş yaklaşımın psikiyatri hemşireliği literatüründe ve hizmetlerinde yer almasına katkı sağlamak amacıyla yazılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İyileşme, psikiyatri hemşireliği; ruhsal hastalık.

Mental illness and recovery

Olcay Çam, Nihan Yalçıner
Department of Psychiatry Nursing, Ege University Faculty of Nursing, İzmir, Turkey

In the traditional model, recovery from mental illness is defined as the elimination of all symptoms or the complete recovery of normal functioning. Recovery is defined as a deeply individual and unique change process, affecting attitudes, values, feelings, goals, skills and roles, despite the limitations caused by the disease. The disabled person returns to living a satisfactory life. Various recovery models have been developed, including the Watson's Caring Model, and the Tidal Model. Mental health nurses have an important supportive role in patients' lives regarding recovery. Psychiatric nurses have a unique role in helping people to develop a positive, hopeful attitude, live a satisfactory life and improve their self-efficacy. This review has been written to contribute to the inclusion in psychiatric nursing literature and services of a contemporary approach which leads to recovery. This new approach goes beyond the traditional approach regarding perception of the patient and the disease.

Keywords: Mental illness, psychiatric nursing; recovery.

Olcay Çam, Nihan Yalçıner. Mental illness and recovery. J Psy Nurs. 2018; 9(1): 55-60

Sorumlu Yazar: Nihan Yalçıner, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale