Baskıdaki Makaleler - Psikiyatri Hemşireliği Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
Üniversite Öğrencilerinin Çocuk İstismarı ve İhmali Farkındalıklarının Belirlenmesi
Determination of Child Abuse and Neglect Awareness of University Students
Gülzade Uysal, Gülçin Bozkurt, Duygu Sönmez Düzkaya
doi: 10.14744/phd.2021.48751  Sayfa 0

2.
Psikososyal Bakım Yetkinliği Öz Değerlendirme Ölçeği’nin geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışması
Development, valıdıty and relıabılıty of Psychosocıal Care Profıcıency Self-Assessment Scale
Huriye Karataş, Meral Kelleci
doi: 10.14744/phd.2021.12499  Sayfa 0

3.
"Kronik Psikiyatri Hastaları ve Bakım verenlerinin Taburculuğa Hazırlık Gereksinimleri ve Karşılanmasına İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi
The Satisfaction Level of Chronic Psychiatry Patients and Their Caregiver with Respect to the Requirements of Discharge Preparations and The Fulfıllment of This Requirements
Gonca Gül Günay, Zekiye Çetinkaya Duman
Sayfa 0

4.
COVID-19 Pandemi Sürecinde Sağlık Çalışanlarının Anksiyete Düzeylerinin Psikolojik Sağlamlıkları ve Yaşadıkları Sorunlar Açısından İncelenmesi
An analysis of the healthcare personnel’s anxiety levels during the COVID-19 Pandemic in terms of their psychological resilience and the problems they experienced
Semra Saruç, Ayşe Kızıltaş
doi: 10.14744/phd.2021.04378  Sayfa 0

5.
COVID-19 Tanısı Alan ve Almayan Hemşirelerin Psikolojik Dayanıklılık, Mesleki Doyum ve Korku Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Assessment of Psychological Resilience, Job Satisfaction and Fear Levels of Nurses Infected with COVID-19 and not Infected
Ayşe Gökce Işıklı, Hakan Şen, Duygu Soydaş
Sayfa 0

6.
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuğa Sahip Ebeveynlerin İstismar Konusundaki Farkındalıkları
Awareness About Abuse of Parents of Children Who Have Autism Spectrum Disorder
Yeşim Zülkar, Selin Söyünmez, Fatma Dilek Turan, Ayşegül İşler Dalgıç
Sayfa 0

7.
COVID-19 Pandemisi Türkiye'deki Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniğine Olan Ayaktan Başvuruları ve Konsültasyon İstemlerini Nasıl Etkiledi?
How Effected COVID-19 Pandemic Outpatient Presentations to and Consultation Requests from a University Hospital's Psychiatry Clinic in Turkey?
Zekiye Çelikbaş, Sedat Batmaz, Esma Akpınar Aslan, Burcu Eser, İlker Güneysu, Ahmet Ekrem Savaş, Sare Aydın
Sayfa 0

8.
İnfertil Kadınların Yaşadıkları Aile İçi Şiddet ve Baş Etme Yöntemleri
Marital Violence Against Infertile Women and Their Coping Strategies
ARİFE ÇALIŞKAN, Filiz Süzer Özkan
Sayfa 0

9.
Kronik kaşıntılı hastalarda algılanan stres ve stresle baş etme yöntemleri
Perceived stress and coping methods with stress in patients with chronic itching
Sema YABACI, Dilek EFE ARSLAN, Nazan KILIÇ AKÇA
Sayfa 0

10.
The status of using virtual social networks and its relationship with emotional intelligence among nursing students
jamal hamah-morad, Ali Mostafazadeh, Hossein Namdar Areshtanab, Hossein Ebrahimi, Mohammad arshadi Bostanabad, Mina Hosseinzadeh
doi: 10.14744/phd.2021.14237  Sayfa 0

11.
Şizofreni tanılı bireylerin çalışma yaşamına ilişkin görüşleri: kalitatif çalışma
Views of individuals diagnosed with schizophrenia on working life: a qualitative study
Zekiye Çetinkaya Duman, Gülsüm Zekiye Tuncer, Ayşe Sarı, Koksal Alptekin
Sayfa 0

LookUs & Online Makale