Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 10 (2)
Cilt: 10  Sayı: 2 - 2019
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

EDITÖR'DEN
2.
Editörden
Editorial
Nurhan Eren, Nazmiye Kocaman Yıldırım
Sayfa IV

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
"Size nasıl hitap edilmesini istersiniz?": Hemşire-hasta iletişiminde kullanılan hitap şekli ve hemşirelik bakımı arasındaki ilişki
“How do you prefer to be addressed?”: The relationship between forms of address in nurse-patient communication and nursing care
Buket Şimşek Arslan, Ahmet Göktaş, Kadriye Buldukoğlu
doi: 10.14744/phd.2019.95867  Sayfalar 89 - 95

4.
Hemşirelerin konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşireliği hakkındaki bilgi ve uygulamalarının incelenmesi
Examination of the knowledge and practices of nurses about consultation liaison psychiatry nursing
Serap Yıldırım, Ebru Şimşek, Koza Geridönmez, Şerife Basma, Übeyit Vurak
doi: 10.14744/phd.2019.21548  Sayfalar 96 - 102

5.
Yaşam Sonu Dönem ve Psikodrama: Hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerileri, tutumları, duygusal zekaları ve kendini yansıtmalarına etkisi
End-of-life psychodrama: Influencing nursing students’ communication skills, attitudes, emotional intelligence and self-reflection
Audrey Marie Beauvais, Azize Atli Özbaş, Kathleen Wheeler
doi: 10.14744/phd.2019.96636  Sayfalar 103 - 110

6.
KOAH’lı hastalarda psikolojik dayanıklılık ve yaşam doyumu arasındaki ilişki
The relationship between psychological resilience and life satisfaction in COPD patients
Gülşen Kılınç, Erman Yıldız, Funda Kavak
doi: 10.14744/phd.2019.60362  Sayfalar 111 - 116

7.
Madde kullanım bozukluğu olan kişilerde erken dönem uyumsuz şemalar ile öfke düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Investigation of the relationship between early stage maladaptive schemas and anger levels in people with substance-use disorders
Bilge Dilek Soyaslan, Celale Tangül Özcan
doi: 10.14744/phd.2019.87049  Sayfalar 117 - 123

8.
Zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin yaşadığı güçlüklerin ve aile yükünün belirlenmesi
Determining the burdens and difficulties faced by families with intellectually disabled children
Serap Balcı, Hamiyet Kızıl, Sevim Savaşer, Şadiye Dur, Birsen Mutlu
doi: 10.14744/phd.2018.05657  Sayfalar 124 - 130

DERLEME
9.
Şizofreni Hastalarının Bakımına Yönelik Bir Tele Hemşirelik Uygulaması: Telefonla Problem Çözme Müdahalesi
A telenursing practice for care of people with schizophrenia: Telephone intervention problem solving
Esra Uslu, Kadriye Buldukoğlu, Lora Humphrey Beebe
doi: 10.14744/phd.2019.75768  Sayfalar 131 - 136

10.
Deliryumun yönetiminde farmakolojik olmayan yaklaşımlar ve hemşirenin sorumlulukları
Nursing responsibilities and non-pharmacological approaches in delirium management
Canan Karadas, Leyla Özdemir
doi: 10.14744/phd.2019.81994  Sayfalar 137 - 142

11.
Bakım alanı ve habitus
The field of care work and habitus
Bahanur Malak Akgün
doi: 10.14744/phd.2018.19971  Sayfalar 143 - 148

OLGU SUNUMU
12.
Şizofrenili bir hastada bireyselleştirilmiş rehabilitasyon programı: Olgu sunumu
Individualized rehabilitation program for a schizophrenic patient: a case report
Sibel Coşkun
doi: 10.14744/phd.2019.16013  Sayfalar 149 - 154

LookUs & Online Makale