Şizofrenili bir hastada bireyselleştirilmiş rehabilitasyon programı: Olgu sunumu [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2019; 10(2): 149-154 | DOI: 10.14744/phd.2019.16013

Şizofrenili bir hastada bireyselleştirilmiş rehabilitasyon programı: Olgu sunumu

Sibel Coşkun
Dokuz Eylül Universitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

Şizofreni hastalarında işlevsellikte bozulma olup, hem sosyal izolasyon, isteksizlik gibi semptomlar hem de ilaç yan etkileri yaşam kalitesini etkilemekte, bu nedenle hastaların tedavi ve rehabilitasyon sürecine, aktivite programlarına katılımı büyük önem taşımaktadır. Bu olgu sunumunda toplum ruh sağlığı merkezinde aktivite programına isteksiz bir şizofreni hastasının sorun ve gereksinimleri analiz edilmiş, aile işbirliği sağlanmış, bireye özgü planlanmış rehabilitasyon programı kapsamında ağırlıklı olarak davranışçı teknikler uygulanmıştır. 6 aylık süreç değerlendirildiğinde hastanın işlevselliği ve yaşam kalitesi artmış, semptomları azalmış, aktivitelere katılımı sağlanmıştır. Sonuç olarak, kronik ruhsal hastalıklarda rehabilitasyon programlarının bireye özgü planlanması, davranışçı yöntemlere yer verilmesi yarar sağlamaktadır. Uzmanlaşmış psikiyatri hemşireleri rehabilitasyon programlarında ve danışmanlıkta daha etkin rol alabilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Danışmanlık, davranışçı yaklaşım; olgu yönetimi; psikiyatrik rehabilitasyon; şizofreni.

Individualized rehabilitation program for a schizophrenic patient: a case report

Sibel Coşkun
Department of Psychiatric Nursing, Dokuz Eylül University Faculty of Nursing, İzmir, Turkey

Impaired functioning in schizophrenic patients and symptoms like social isolation and unwillingness to interact with others and drug side effects affect their quality of life. Therefore, the participation of schizophrenic patients in rehabilitation processes and activity programs is very important. In this case report, the problems and needs of a patient who was reluctant to join the activity program in the community mental health center were analyzed, and within the context of a family-specific, individually planned rehabilitation program, behavioral techniques were predominantly applied. When the 6-month period was evaluated, the patient's functioning and quality of life level had increased, his symptoms had decreased, and he had a greater level of participation in activities. From this case report, it can be concluded that it is beneficial to implement individual rehabilitation programs for chronic mental illness patients and to apply behavioral therapy methods. Moreover, specialist psychiatric nurses should take a more active role in rehabilitation and counselling programs.

Keywords: Behavioral approach, case management; counseling; psychiatric rehabilitation; schizophrenia.

Sibel Coşkun. Individualized rehabilitation program for a schizophrenic patient: a case report. J Psy Nurs. 2019; 10(2): 149-154

Sorumlu Yazar: Sibel Coşkun, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale