Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 7 (3)
Cilt: 7  Sayı: 3 - 2016
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

EDITÖR'DEN
2.
Editörden
Editorial
Nurhan Eren, Nazmiye Kocaman Yıldırım
Sayfa IV

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Bağımlılığın Nedenleri ve Tedavisine İlişkin Algı ve Tutumları
Perceptions and Attitudes of Nurses Working At Emergency Unit About the Causes and Treatment of Addiction
Elif Pilge, Leyla Baysan Arabacı
doi: 10.5505/phd.2016.97658  Sayfalar 105 - 113

4.
Hemşirelik Öğrencilerinin Cinsel Tutumlarının Belirlenmesi
An Evaluation of Sexual Attitudes of Nursing Students in Turkey
Azize Atlı Özbaş, Nermin Gürhan, Veli Duyan
doi: 10.5505/phd.2015.35002  Sayfalar 114 - 120

5.
Hemşirelik Öğrencilerinin Öfke, Umutsuzluk, Stresle Baş Etme Düzeyleri ile Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
An Examination of the Relationship between Anger, Stress, Hopelessness and Perceived Social Support in Nursing Students
Satı Dil, Burcu Aykanat Girgin
doi: 10.5505/phd.2016.49379  Sayfalar 121 - 128

6.
Bir Hemşirelik Fakültesindeki Öğrencilerin Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlarının Belirlenmesi
Determination of the Mental Disorder Beliefs of Students in a Nursing Faculty
Seren Günay, Tuğba Bekitkol, Gizem Beycan Ekitli, Serap Yıldırım
doi: 10.5505/phd.2016.43534  Sayfalar 129 - 134

7.
Hemşirelik Öğrencilerinde Ölüm Kaygısı, Ölmekte Olan Bireye Bakım Verme İsteği ve Etkileyen Faktörler
Nursing Students’ Death Anxiety, Influencing Factors and Request of Caring For Dying People
Merve Şahin, Fatma Demirkıran, Filiz Adana
doi: 10.5505/phd.2016.66588  Sayfalar 135 - 141

DERLEME
8.
Bipolar Bozukluk için Örnek Bir Bireysel Psikoeğitim Modeli
A Sample Individual Psychoeducation Model for Bipolar Disorder
Funda Gümüş, Sevim Buzlu, Sibel Çakır
doi: 10.14744/phd.2016.27928  Sayfalar 142 - 147

9.
Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Önleyici Bir Müdahale Programı: Agresyon Replasman Eğitimi
An Intervention Program For Children Against Turn Into Crime: Aggression Replacement Training
Fadime Kaya, Sevim Buzlu
doi: 10.5505/phd.2016.27247  Sayfalar 148 - 151

10.
Yöneticilerin Kördüğümü: Mizah
Managers Blind: Humor
Handan Alan, Hanife Tiryaki Şen
doi: 10.5505/phd.2016.55265  Sayfalar 152 - 156

EDITÖRE MEKTUP
11.
Türkiye’de Psikiyatri Hemşireliği Gerçek mi Mit mi?
Psychiatric Nursing in Turkey Real or a Myth?
Besti Üstün
doi: 10.5505/phd.2016.29290  Sayfalar 157 - 162
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale