Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Önleyici Bir Müdahale Programı: Agresyon Replasman Eğitimi [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2016; 7(3): 148-151 | DOI: 10.5505/phd.2016.27247

Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Önleyici Bir Müdahale Programı: Agresyon Replasman Eğitimi

Fadime Kaya1, Sevim Buzlu2
1Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimler Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
2Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

Agresyon Replasman Eğitimi (ARE) kronik agresif ergenlere alternatif davranış kazandırmayı hedefleyen çok bileşenli psikoeğitimsel bir müdahale programıdır. Programın içeriğinde; yapıcı davranış kazandırmayı hedefleyen sosyal beceri eğitimi, öfke düzeyini azaltmaya ve öz-denetim sağlamaya yönelik öfke kontrol eğitimi ve başkalarının bakış açısından bakabilme becerisini kazandırmayı hedefleyen ahlaki muhakeme eğitimi bileşenleri vardır. Bu çalışmada ARE’ni tanıtmanın yanı sıra; etkinliğini değerlendiren çok sayıda araştırmaya da yer verilmiştir. Bu veriler ARE’nin suça sürüklenen çocuklara yönelik olarak uygun ve etkili bir müdahale programı olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Saldırganlık, agresyon replasman eğitimi, çocuk suçluluğu.

An Intervention Program For Children Against Turn Into Crime: Aggression Replacement Training

Fadime Kaya1, Sevim Buzlu2
1Kafkas University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing
2İstanbul University Florence Nightingale Faculty Of Nursing, Department Of Mental Health & Psychiatric Nursing.

Aggression Replacement Training (ART) is a multi-component psychoeducational intervention program that aims to provide alternative behavior for chronic aggressive adolescents. The content of the program has components of social skills training to provide constructive behavior, anger control training to reduce the anger level and to ensure self-regulation, and moral reasoning training to provide the ability to see the perspective of others. This paper is included effectiveness of introducing ART, besides of evaluating numerous researches about ART. These data shows that ART is an appropriate and effective intervention program for children against turn into crime.

Keywords: Aggression, aggression replacement training, child delinquency.

Fadime Kaya, Sevim Buzlu. An Intervention Program For Children Against Turn Into Crime: Aggression Replacement Training. J Psy Nurs. 2016; 7(3): 148-151

Sorumlu Yazar: Fadime Kaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale