Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Türkiye’de Psikiyatri Hemşireliği Gerçek mi Mit mi? [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2016; 7(3): 157-162 | DOI: 10.5505/phd.2016.29290

Türkiye’de Psikiyatri Hemşireliği Gerçek mi Mit mi?

Besti Üstün
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü


Psychiatric Nursing in Turkey Real or a Myth?

Besti Üstün
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü


Besti Üstün. Psychiatric Nursing in Turkey Real or a Myth?. J Psy Nurs. 2016; 7(3): 157-162

Sorumlu Yazar: Besti Üstün, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale