Bipolar Bozukluk için Örnek Bir Bireysel Psikoeğitim Modeli [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2016; 7(3): 142-147 | DOI: 10.14744/phd.2016.27928

Bipolar Bozukluk için Örnek Bir Bireysel Psikoeğitim Modeli

Funda Gümüş1, Sevim Buzlu2, Sibel Çakır3
1Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Duygudurum Bozuklukları, Istanbul, Türkiye

Bipolar bozuklukta bireysel psikoeğitim modeli, bipolar bozukluk hastalarına hastalıkları hakkında bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen, yazarlar tarafından geliştirilen, bu alanda çalışan uygulayıcı ve araştırmacıların rahatlıkla uygulayabileceği dört oturumluk bir programıdır. Program, psikoeğitim programına giriş ve hastalık hakkında bilgi, haberci belirtiler, hastalığın yinelemesini önleyici acil plan geliştirme ve yasal haklar, ilaç etki ve yan etkilerini değerlendirme, iletişim ve sorun çözme becerileri olmak üzere dört oturumdan oluşmaktadır. Bu çalışmada amaç, bipolar bozuklukta bireysel psikoeğitim modelini tanıtmak ve yapılmış benzer psikoeğitim çalışmalarının sonuçlarına değinmektir. Çalışma sonuçları, bipolar bozuklukta bireysel psikoeğitim programının hastalara yönelik olarak uygun ve etkili bir program olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, bireysel psikoeğitim, hemşirelik.

A Sample Individual Psychoeducation Model for Bipolar Disorder

Funda Gümüş1, Sevim Buzlu2, Sibel Çakır3
1Dicle University, Diyarbakır Atatürk School Of Health Services, Diyarbakır, Turkey
2Istanbul University, Florence Nightingale Nursing Faculty, Department Of Mental Health And Psychiatric Nursing, Istanbul, Turkey
3Istanbul University, Istanbul Medical School, Department Of Psychiatry, Mood Disorders Unit, Istanbul, Turkey

Individual psychoeducation model for bipolar disorder is a four-session program aiming to provide various knowledge and skills to bipolar disorder patients about their disorder and developed by the authors and can easily be applied by practitioners and researchers working in this field. The program consists of four sessions; introduction to the psychoeducation program and information about the disorder, symptoms, developing an emergency plan to prevent the recurrence of the disorder and legal rights, assessing effects and side effects of drugs, and communication and problem-solving skills. The purpose of this study is to introduce the individual psychoeducation model for bipolar disorder and mention the results of similar psychoeducation studies. The results of the study show that the individual psychoeducation program for bipolar disorder may be an appropriate and effective program for patients.

Keywords: Bipolar disorder, individual psychoeducation, nursing.

Funda Gümüş, Sevim Buzlu, Sibel Çakır. A Sample Individual Psychoeducation Model for Bipolar Disorder. J Psy Nurs. 2016; 7(3): 142-147

Sorumlu Yazar: Funda Gümüş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale