Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 7 (2)
Cilt: 7  Sayı: 2 - 2016
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

EDITÖR'DEN
2.
Editorial
Nurhan Eren
Sayfa IV

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Huzurevinde kalan yaşlılarda pasif müzikoterapinin uyku kalitesine etkisi
Effect of Passive Music Therapy On Sleep Quality Among Elderly People Living in Nursing Home
Nihan Altan Sarıkaya, Sıdıka Oğuz
doi: 10.5505/phd.2016.05900  Sayfalar 55 - 60

4.
Diyabetli Bireylerde Hastalığa Psikososyal Uyum
Psychosocial Adjustment to Disease in Individuals with Diabetes
Tuğçe Türten Kaymaz, Nuran Akdemir
doi: 10.5505/phd.2016.50251  Sayfalar 61 - 67

5.
Hipertansiyon ve astım hastalarında aleksitimi ve sosyal desteğin incelenmesi
Investıgatıng alexıthymıa and socıal support in patıents wıth hypertensıon and asthma
Sibel Asi Karakaş, Elanur Yılmaz Karabulutlu, Rahşan Çevik Akyıl, Neşe Erdem, Gülcan Bahçecioğlu Turan
doi: 10.5505/phd.2016.40085  Sayfalar 68 - 74

6.
Depresif, anksiyete, somatoform ve psikotik bozukluklarda aleksitimi: Karşılaştırmalı bir çalışma
Alexithymia in depressive, anxiety, somatoform and psychotic disorders: A comparative study
Arzu Yıldırım, Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar, Tuba Hale Camcıoğlu, Ergün Sevinç
doi: 10.5505/phd.2016.30074  Sayfalar 75 - 81

7.
Şizofreni Hastalarına Bakım Verenlerin Yükleri Ve Ruhsal Sağlık Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Analysis Of The Relationship Between Burden Of Caregivers Of Patients With Schizophrenia And Their Mental Health Conditions
Pınar Harmancı, Zekiye Çetinkaya Duman
doi: 10.5505/phd.2016.15870  Sayfalar 82 - 86

8.
Hemşirelik öğrencilerinin saldırganlık eğilimleri ve ilişkili faktörler
Aggressive tendencies of the nursing students and related factors
Özlem Can Gürkan
doi: 10.5505/phd.2016.19870  Sayfalar 87 - 93

DERLEME
9.
Hemşirenin Varlığı: Kuramsal Bir Bakış
Nursing Presence: A Theoretical Overview
Saliha Bozdoğan Yeşilot, Fatma Öz
doi: 10.5505/phd.2016.96967  Sayfalar 94 - 99

10.
Teorilerin Psikiyatri Hemşireliğinde Kullanımı-II
The Use of Theories In Psychiatric Nursing-II
Tuğba Pehlivan, Perihan Güner
doi: 10.5505/phd.2016.46036  Sayfalar 100 - 104

LookUs & Online Makale