Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Teorilerin Psikiyatri Hemşireliğinde Kullanımı-II [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2016; 7(2): 100-104 | DOI: 10.5505/phd.2016.46036

Teorilerin Psikiyatri Hemşireliğinde Kullanımı-II

Tuğba Pehlivan1, Perihan Güner2
1Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelikte Doktora Öğrencisi, İstanbul
2Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Ruh sağlığı alanında teorilerin kullanımı 1800’lü yılların öncesine dayanmaktadır. Daha sonra ruhsal sorunların oluşumunda biyolojik nedenlerin saptanması ile birlikte psikososyal teoriler ve biyolojik yaklaşımlar birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda bazı yazarlar tarafından psikiyatri hemşireliğinin kuramsal çerçevesi tanımlanmaya çalışılmıştır ve ruh sağlığı alanında kullanılan biyolojik ve psikososyal teorilerin psikiyatri hemşireliği alanında da kullanılabileceği ifade edilmiştir. Bu makalede, kuramsal çerçeveleri oluşturan yazarların bakış açısından, psikiyatri hemşireliğinin kuramsal çerçevesini oluşturan teorilerin psikiyatri hemşireliği alanında nasıl kullanılabileceği tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Psikiyatri hemşireliği, psikiyatri hemşireliği uygulaması, teoriler, teorik çerçeve

The Use of Theories In Psychiatric Nursing-II

Tuğba Pehlivan1, Perihan Güner2
1Koç University School Of Nursing, Doctoral Student İn Nursing, Istanbul
2Koc University School Of Nursing, Psychiatric Nursing Department, Istanbul

The use of theory in the mental health field can be traced to the eve of the year 1800. Later on, with the detection of biological causes of mental health problems’ formation, psychosocial theories and biological approaches began to be used together. Accordingly, some authors tried to define the theoretical framework of the psychiatric nursing and it has been expressed that the biological and psychosocial theories used in the mental health field can also be used in the field of psychiatry nursing. This article discusses how the theories that constitute the theoretical framework of psychiatric nursing can be used in the field of psychiatry nursing, through the perspectives of the authors of these theories.

Keywords: Psychiatric nursing, psychiatric nursing practice, theory, theoretical framework

Tuğba Pehlivan, Perihan Güner. The Use of Theories In Psychiatric Nursing-II. J Psy Nurs. 2016; 7(2): 100-104

Sorumlu Yazar: Tuğba Pehlivan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale