Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 6 (1)
Cilt: 6  Sayı: 1 - 2015
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
İlköğretim öğrencilerinde depresif belirti sıklığı ve ilişkili faktörler
Depressive symptom ıncidence and related factors in primary education students
Filiz Adana, Özgü Uluman, Hülya Arslantaş, Filiz Ergin
doi: 10.5505/phd.2015.19484  Sayfalar 1 - 8

3.
Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıkları ve Etkileyen Faktörler
Resilience and Influencing Factors of Nursing Students
Kübra Güngörmüş, Ayşe Okanlı, Tuğçe Kocabeyoğlu
doi: 10.5505/phd.2015.80299  Sayfalar 9 - 14

4.
Hemşirelik Öğrencileri İçin Algılanan Stres, Biyo-psiko-sosyal Cevap ve Stresle Başetme Davranışları Ölçeklerinin Türkçeye Uyarlanması
The Turkish Adaptaion of Perceived Stress Scale, Bio-Psycho-Social Response and Coping Behaviours of Stress Scales For Nursing Students
Aysel Karaca, Nuriye Yıldırım, Handan Ankaralı, Ferhan Açıkgöz, Dilek Akkuş
doi: 10.5505/phd.2015.40316  Sayfalar 15 - 25

5.
Öğretim Elemanlarının Ruhsal Hastalıklara ve Hastalara İlişkin Görüşleri
Faculty Members’ Opinions About Mental Illnesses and Patients
Nurdan Yüksel, Mualla Yılmaz, Gülhan Örekici Temel
doi: 10.5505/phd.2015.47955  Sayfalar 26 - 32

6.
Kanser Hastasına Bakım Veren Aile Bireylerinin Bakım Verme Yüklerinin Belirlenmesi
The Investıgatıon Of Caregıver Burden In Famıly Members Of Cancer Patıents
Oya Sevcan Orak, Serap Sezgin
doi: 10.5505/phd.2015.02986  Sayfalar 33 - 39

DERLEME
7.
Ruhsal Bozukluklarda Tedavi Uyumunu Artırmak İçin Bir Yöntem: Tedaviye Uyum Programı
The Method for Increased Treatment Adherence in Mental Disorders: Adherence Therapy
Gül Dikeç, Yasemin Kutlu
doi: 10.5505/phd.2015.69875  Sayfalar 40 - 46

8.
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinde Etik Konular, Kodlar ve Standartlar
Ethic Issues, Codes and Standards In Mental Health and Psychiatry Nursing
Hülya Arslantaş
doi: 10.5505/phd.2015.18209  Sayfalar 47 - 56

LookUs & Online Makale