Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 3 (1)
Cilt: 3  Sayı: 1 - 2012
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Sağlık Kurumlarında Çalışan Hemşireler Arasında İşyeri Şiddeti Deneyimi
Experience of workplace violence among nurses in Turkey*
Nevin Günaydın, Yasemin Kutlu
doi: 10.5505/phd.2012.32042  Sayfalar 1 - 5
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Empatik Beceri Düzeyleri
Emphatic Skill Levels of Primary Health Care Workers
Hanife Tiryaki Şen, Feride Taşkın Yılmaz, Özlem Pekşen Ünüvar, Fatma Demirkaya
doi: 10.5505/phd.2012.09797  Sayfalar 6 - 12

4.
Fonksiyonel sağlık örüntüleri modeli ile bir huzurevinde yaşayan yaşlıların bakım gereksinimlerinin belirlenmesi
Determination of care needs according to functional health patterns model of elderly individuals who live in a nursing home
Aysun Babacan Gümüş, Sevinç Şıpkın, Gülseren Keskin
doi: 10.5505/phd.2012.03511  Sayfalar 13 - 21

5.
Lise Öğrencilerinin Benlik Kavramlarını Algılama Biçimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Studying High School Students’ Detection Forms of Self Concepts In Terms Of Some Variables
Filiz Adana, Hülya Arslantaş, Muazzez Şahbaz
doi: 10.5505/phd.2012.00719  Sayfalar 22 - 29

6.
Borderline kişilik bozukluğu gösteren hastalarda psikodinamik grup psikoterapi sürecinin nesne ilişkileri üzerine etkileri
Effects of the psychodynamic group psychotherapy process on object relations for patients with borderline personality disorder
Nazan Emil Öğünç, Nurhan Eren
doi: 10.5505/phd.2012.20591  Sayfalar 30 - 37

DERLEME
7.
Yaşlılık, Depresyon ve Hemşirelik
Elderly, Depression, and Nursing
Derya Şahin, Adeviye Aydın, Nuray Şimşek, H. Demet Cabar
doi: 10.5505/phd.2012.43153  Sayfalar 38 - 41

8.
Psikiyatri Servislerinde Agresyon
Aggression in Psychiatry Wards
Hülya Bilgin, Neslihan Keser Özcan
doi: 10.5505/phd.2012.66375  Sayfalar 42 - 47

LookUs & Online Makale