Psikiyatri Servislerinde Agresyon [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2012; 3(1): 42-47 | DOI: 10.5505/phd.2012.66375

Psikiyatri Servislerinde Agresyon

Hülya Bilgin1, Neslihan Keser Özcan2
1İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul

Psikiyatri kurumlarında saldırı ve şiddet olayları, hastalara ve çalışanlara zarar vermekte, hastalar ve çalışanlar arasındaki ilişkiyi bozmakta ve terapötik ortama karşı bir tehdit oluşturmaktadır. Agresyon, klinik ortamı tahrip eden yapısı nedeniyle, psikiyatri bakımında en önemli uğraş alanlarından biridir. Agresyonu önlemeye/gidermeye yönelik girişimler, geçerli ve açıklayıcı bir model kapsamında tanımlandığında ve uygulandığında etkili olabilecektir. Böylece, maruz kalınan olaylar fark edilebilecek, bildirilebilecek, kayıt altına alınabilecek ve sistematik şekilde ele alınabilecektir. Bu derleme, psikiyatri servislerinde agresif olayların giderilmesini/en aza indirilmesini sağlayacak “koruyucu önlemlerin geliştirilmesinde”, doğası, oluşumu, ortaya çıkışına katkıda bulunan faktörler ve etkileri çerçevesinde agresyon kavramını tanıtmak amacıyla literatür doğrultusunda bilgi vermeyi amaçlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Agresyon, psikiyatri; psikiyatri hastası; psikiyatri hemşiresi.

Aggression in Psychiatry Wards

Hülya Bilgin1, Neslihan Keser Özcan2
1* X
2.,

Aggressive and violent events in psychiatric wards can cause damage to patients and employees, disrupt relationships, and threaten the therapeutic environment. Aggression is one of the most challenging areas to deal with because it can destroy the clinical atmosphere. Initiatives to prevent aggression may be influential when they are assessed and applied in the context of an exploratory and valid model. Thus, previously unexposed events could be recognized, recorded, and handled systematically. This review aims to provide information from the literature in order to introduce the concept of aggression within the framework of its nature, genesis, contributors, and impacts, and to make possible the development of protective measures that minimize or eliminate aggressive events in psychiatric wards.

Keywords: Aggression, psychiatry, psychiatric patient, psychiatric nurse.

Hülya Bilgin, Neslihan Keser Özcan. Aggression in Psychiatry Wards. J Psy Nurs. 2012; 3(1): 42-47

Sorumlu Yazar: Hülya Bilgin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale