Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Sağlık Kurumlarında Çalışan Hemşireler Arasında İşyeri Şiddeti Deneyimi [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2012; 3(1): 1-5 | DOI: 10.5505/phd.2012.32042

Sağlık Kurumlarında Çalışan Hemşireler Arasında İşyeri Şiddeti Deneyimi

Nevin Günaydın1, Yasemin Kutlu2
1Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
2İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

Anahtar Kelimeler: Sağlık Kurumları, Hemşireler, İşyeri Şiddeti

Experience of workplace violence among nurses in Turkey*

Nevin Günaydın1, Yasemin Kutlu2
1Department Of Nursing School Of Health,
2Istanbul University, Florence Nightingale College Of Nursing

Keywords: health-care settings, nurses, workplace violence

Nevin Günaydın, Yasemin Kutlu. Experience of workplace violence among nurses in Turkey*. J Psy Nurs. 2012; 3(1): 1-5

Sorumlu Yazar: Nevin Günaydın, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale