Amaç & Kapsam

Amaç & Kapsam

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, Psikiyatri Hemşireleri Derneği'nin yayın organıdır. Dergi, birinci basamak ruh sağlığı hizmetlerini, tedavi ve psikiyatrik rehabilitasyonu kapsayan bilimsel, kuramsal ve felsefi temelli psikiyatri hemşireliği uygulaması, eğitimi, yönetimi ve araştırmaları ile ilgili çalışmalara, ayrıca ruh sağlığına ve psikiyatrik bozukluklara yönelik farklı alanlardan makalelere yer vermeyi amaçlayan hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili İngilizcedir. Ancak Türkiye’den gönderilen makalelerin Türkçe tam metinlerihttps://phdergi.org/ da yayınlanır.

Dergide, psikiyatri hemşireliği ve ruh sağlığı alanındaki yeni bilgi ve gelişmeleri yansıtan özgün araştırma makaleleri, sistematik derleme ve meta-analiz, literatür derleme, olgu sunumları, editöre mektup, çeşitli ve eğitim kategorisinde yazılar yayımlanır.

Dergi üç ayda bir yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yıl/cilt olarak https://phdergi.org/da Yayınlanan dört sayı ile bir cilt tamamlanır.

Hızlı Arama