Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 4 (1)
Cilt: 4  Sayı: 1 - 2013
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Koroner Arter Hastalarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Umutsuzluk
Hopelessness and Healthy Life Style Behaviors In Patients With Coronary Artery Disorder
Ayşegül Savaşan, Mine Ayten, Oktay Ergene
doi: 10.5505/phd.2013.07279  Sayfalar 1 - 6

3.
Ergenler İçin Madde Bağımlılığından Korunma Öz-Yeterlik Ölçeği'nin Geliştirilmesi Ve Psikometrik Değerlendirilmesi
The Development and Psychometric Evaluation Study of Self-Efficacy for Protecting Adolescences from Substance Abuse Scale
Fatma Eker, Dilek Akkuş, Özge Kapısız
doi: 10.5505/phd.2013.74936  Sayfalar 7 - 12

4.
Hizmet İçi Eğitim Hemşirelerinin İletişim Beceri Düzeyleri
Levels of Comminaciation Skills of Service Education Nurses
Hanife Tiryaki Şen, Feride Taşkın Yılmaz, Özlem Pekşen Ünüvar
doi: 10.5505/phd.2013.70188  Sayfalar 13 - 20

5.
Hemodiyaliz hastası olan bir eşle yaşamak: Eşlerin yaşamlarındaki gelgitler
Living with a husband on hemodialysis: “Tides in the life of wives”
Meltem Meriç, Fahriye Oflaz
doi: 10.5505/phd.2013.96268  Sayfalar 21 - 26

6.
Acil Tıp Hizmeti Veren Sağlık Personelinin Ölüm Kaygısı, Ölüme İlişkin Depresyon Düzeyleri ve Kullandıkları Başa Çıkma Yolları
Levels of Death Anxiety, Death Related Depression of Health Personnel Providing Emergency Medical Services and Their Coping Methods
Gülten Acehan, Fatma Eker
doi: 10.5505/phd.2013.07379  Sayfalar 27 - 35

OLGU SUNUMU
7.
Psikoterapide Sonlanma: Sonlanma Aşamasında Zorluklar İçeren Bir Olgu
Termination In Psychotheraphy: A Case Report Which Consists Of The Difficulties In Termination Phase
Nurhan Eren
doi: 10.5505/phd.2013.99608  Sayfalar 36 - 45

DERLEME
8.
Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Etkileyen Sosyo - Kültürel Etmenler
The Socio-Cultural Factors That Affect Violence To Health Care Personnel
Ayşe Büyükbayram, Hale Okçay
doi: 10.5505/phd.2013.14622  Sayfalar 46 - 53

TEZ TANITIM
9.
Kronik böbrek hastalarının ruhsal durumlarının değerlendirilmesi
Mental status evaluation of patients with chronic kidney disease
Elif Ok
Sayfa 54
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖLÇEK TANITIMI
10.
Kişilik Bozukluğu Hastalarına Karşı Tutumlar Ölçeği (KBH-TÖ)
Kişilik Bozukluğu Hastalarına Karşı Tutumlar Ölçeği (KBH-TÖ)
Nurhan Eren
Sayfa 55
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale