Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Kişilik Bozukluğu Hastalarına Karşı Tutumlar Ölçeği (KBH-TÖ) [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2013; 4(1): 55-55

Kişilik Bozukluğu Hastalarına Karşı Tutumlar Ölçeği (KBH-TÖ)

Nurhan Eren
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi

Anahtar Kelimeler: Fraboni Yaşlı Ayrımcılığı Ölçeği

Kişilik Bozukluğu Hastalarına Karşı Tutumlar Ölçeği (KBH-TÖ)

Nurhan Eren
Istanbul University, Istanbul Faculty Of Medicine

Keywords: Fraboni Yaşlı Ayrımcılığı Ölçeği

Nurhan Eren. Kişilik Bozukluğu Hastalarına Karşı Tutumlar Ölçeği (KBH-TÖ). J Psy Nurs. 2013; 4(1): 55-55

Sorumlu Yazar: Nurhan Eren, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale