Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 3 (2)
Cilt: 3  Sayı: 2 - 2012
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Meme kanseri olan evli kadın hastaların eşler arası uyum ve baş etme biçimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
The analysis of the relationship between marital adjustment and coping strategies in married women with breast cancer
Elçin Babaoğlu Akdeniz
doi: 10.5505/phd.2012.08208  Sayfalar 53 - 60

3.
Ayaktan İzlenen Psikiyatri Hastalarında İçselleştirilmiş Damgalama ve Benlik Saygısı
Internalized Stigma and Self-Esteem in Outpatients with Psychiatric Illness
Havva Tel, Şükran Ertekin Pınar
doi: 10.5505/phd.2012.09719  Sayfalar 61 - 66

4.
Antipsikotik ilaç kullanan bir grup yatan hastada ilaç yönetimi eğitiminin değerlendirilmesi
Assessing medicine management education in psychiatric inpatients who use antipsychotic medicine
Çiğdem Tatar Yüksel, Fahriye Oflaz
doi: 10.5505/phd.2012.68442  Sayfalar 67 - 74

5.
Alkol Bağımlılarının Psikoterapi Süreçlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Investigation of Factors Affecting The Process of Psychotherapy of Alcohol Dependents
Esra Engin, Ayşegül Savaşan
doi: 10.5505/phd.2012.42714  Sayfalar 75 - 79

DERLEME
6.
İnfertilitenin Kadın Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri Ve Psikiyatri Hemşireliğinin Rolü
The Effects Of Infertility On Women’s Mental Health And Role Of Psychiatric Nursing
Aysel KARACA, Gül Ünsal
doi: 10.5505/phd.2012.02486  Sayfalar 80 - 85

7.
Depresyon Tanılı Birey ve Hemşirelik Yaklaşımı
Individual with a Diagnosis of Depression and Nursing Approach
Şükran Ertekin Pınar, Havva Tel
doi: 10.5505/phd.2012.14633  Sayfalar 86 - 91

OLGU SUNUMU
8.
Gelişimsel ve Durumsal Krize Müdahale: Bir Olgu Sunumu
Developmental and Situational Crisis Intervention: Case Study
Arzu Aydoğdu, Nazmiye Kocaman Yıldırım, Mine Özkan, Sedat Özkan
doi: 10.5505/phd.2012.19483  Sayfalar 92 - 97

LookUs & Online Makale