Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Elektrokonvülsif Tedavi ve Hemşirelik Bakımı [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2011; 2(2): 80-89

Elektrokonvülsif Tedavi ve Hemşirelik Bakımı

Çiğdem Fulya Dönmez1, Mualla Yılmaz2
1Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği, Mersin
2Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Mersin

Elektrokonvülsif tedavi ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılan etkili bir tedavi yöntemidir. Ancak, hastalar ve yakınları elekrokonvülsif tedaviye ilişkin olumsuz yargılara sahip olabilmektedirler. Hastalar geçmiş deneyimleri, elektrokonvülsif tedavisi alan hastaların ifadeleri ve sağlık çalışanlarının “şok tedavisi” ifadeleri ile tedaviye korkutucu bir anlam yüklemektedirler. Hastaların yaşadığı bu korku ve anksiyeteyi gidermenin en önemli yolu terapötik ortamın oluşturulmasıdır. Bu yazıda elektrokonvülsif tedavi ve hemşirelik bakımına ilişkin güncel bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Elektrokonvülsif tedavi, hemşirelik bakımı; terapötik iletişim.

Electroconvulsive Therapy and Nursing Care

Çiğdem Fulya Dönmez1, Mualla Yılmaz2
1Psychiatric Nursing, Mersin University, Health Sciences Institute, Mersin
2Department Of Psychiatric Nursing, Mersin University, School Of Health Sciences, Mersin

Electroconvulsive therapy is an effective treatment method that is used to cure psychological diseases. However, some patients and their relatives may have negative views about electroconvulsive therapy. Electroconvulsive therapy has a frightening and negative connotation for patients because of their experience, the expressions of other patients who have been cured with the electroconvulsive therapy method, and the use by health personnel of the term ‘shock treatment’. Being supplied of therapeutic condition is the most important way of removing this anxiety and fear. In this report, we examine electroconvulsive therapy and nursing care.

Keywords: Electroconvulsive therapy, nursing care; therapeutic communication.

Çiğdem Fulya Dönmez, Mualla Yılmaz. Electroconvulsive Therapy and Nursing Care. J Psy Nurs. 2011; 2(2): 80-89

Sorumlu Yazar: Çiğdem Fulya Dönmez, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale