Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 2 (2)
Cilt: 2  Sayı: 2 - 2011
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
High School Student’s Perception of Violence, Level of Tendency to Violence and Effective Factors
Gönül Özgür, Gülden Yörükoğlu, Leyla Baysan Arabacı
Sayfalar 53 - 60

3.
Sağlık Çalışanlarında Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Değişkenler
Quality of Life and Effective Variables Among Health Care Professionals
Arzu Yıldırım, Rabia Hacıhasanoğlu
Sayfalar 61 - 68

4.
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Hastalık Sürecinde Yaşadığı Deneyimler Konusunda Hasta ve Hemşire Görüşlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Nurses’ and Patients’ Opinions about Their Experiences During the Disease Process of Inpatients in the Intensive Care Unit
Çiğdem Alaca, Rana Yiğit, Ayşe Özcan
Sayfalar 69 - 74

5.
Öğrencilerin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Emotional Intelligence Levels of Students and Problem- Solving Skills
Elanur Yılmaz Karabulutlu, Sevda Yılmaz, Afife Yurttaş
Sayfalar 75 - 79

DERLEME
6.
Elektrokonvülsif Tedavi ve Hemşirelik Bakımı
Electroconvulsive Therapy and Nursing Care
Çiğdem Fulya Dönmez, Mualla Yılmaz
Sayfalar 80 - 89

7.
Kadının Madde Kullanımı ve Bağımlılığı
Substance Use and Abuse Among Women
Yasemin Kutlu
Sayfalar 90 - 93

8.
Estetik Cerrahide Ameliyat Öncesi Psikososyal Değerlendirmede Hemşirenin Rolü
The Role of the Nurse in the Pre-op Psychosocial Assessment in Cosmetic Surgery
Perihan Güner Küçükkaya
Sayfalar 94 - 99

LookUs & Online Makale