Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 2 (1)
Cilt: 2  Sayı: 1 - 2011
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Akademisyen Hemşirelerin Çalışma Yaşamına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
An Analysis of the Nurse Academician’s Attitude Towards Work Life
Serap Yıldırım, Olcay Çam
Sayfalar 1 - 8

3.
Kocaeli’nde Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşyeri Şiddetinin Belirlenmesi*
Determination of Workplace Violence Toward Health Workers in Kocaeli*
Oya Çamcı, Yasemin Kutlu
Sayfalar 9 - 16

4.
Hemşirelik Öğrencilerinde Akademik Başarı Düzeyi ile Aile İşlevselliği ve Kontrol Odağı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Determination of the Relationship Between Family Functionality and Locus of Control and Levels of Academic Success Among Nursing Students
Satı Dil, Özlem Bulantekin
Sayfalar 17 - 24

5.
Alkol ve Madde Bağımlılarında Yalnızlık ve Etki Eden Faktörler
Loneliness and Effective Factors in Alcohol and Drug Dependence
Bilge Yıldırım, Esra Engin, Serap Yıldırım
Sayfalar 25 - 30

6.
Ergenlerde Ruhsal Hastalıklara Yönelik Damgalamayı Etkileyen Etmenler
Factors Affecting Stigmatization About Mental Disorders Among Adolescents
Gül Oban, Leyla Küçük
Sayfalar 31 - 39

DERLEME
7.
Ergenlikte Mantık Dışı İnançlar Sınav Kaygısını Nasıl Etkiliyor?
How Do Irrational Beliefs Affect Test Anxiety During Adolescence?
Nur Elçin Boyacıoğlu, Leyla Küçük
Sayfalar 40 - 45

LookUs & Online Makale