Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 11 (2)
Cilt: 11  Sayı: 2 - 2020
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

EDITÖR'DEN
2.
Editörden
Editorial
Nazmiye Yıldırım, Nurhan Eren
Sayfa IV

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Kadına yönelik eş şiddeti yaygınlığı ve kadınların baş etme yöntemleri*
The prevalence of intimate partner violence against women and women's methods of coping with partner violence*
Aysun Babacan Gümüş, Sevinç Şıpkın, Özden Erdem
doi: 10.14744/phd.2020.58561  Sayfalar 79 - 87

4.
Gebeliğin istenme durumu öznel mutluluğu etkiler mi?*
Does the pregnancy intendedness affect subjective happiness?*
Esra Gençer, Serap Ejder Apay
doi: 10.14744/phd.2019.63496  Sayfalar 88 - 97

5.
Hemşirelerin çalıştıkları şiftlere ve kronotip özelliklerine göre uyku kalitesi, yorgunluk ve dikkat durumlarının belirlenmesi*
Determination of sleep quality, fatigue, and concentration in nurses according to their shifts and chronotype*
Azize Karahan, Aysel Abbasoğlu, Ziyafet Uğurlu, Sevcan Avcı Işık, Gülşen Kılıç, Nalan Özhan Elbaş
doi: 10.14744/phd.2019.90277  Sayfalar 98 - 105

6.
Ergenlerin benlik algısı üzerinde algılanan ebeveyn tutumlarının ve bağlanma stillerinin rolü: Bir yapısal eşitlik modellemesi*
The roles of adolescents' perceived parental attitudes and attachment styles in their self-perception: A structural equation modelling*
Yunus Kaya, Fatma Öz
doi: 10.14744/phd.2020.74429  Sayfalar 106 - 114

7.
Bakım merkezinde ve ailesi yanında yaşayan ruhsal bozukluğu olan bireylerin sosyal destek algısı ve yaşam kalitesinin karşılaştırılması*
Comparison of the quality of life and perceived social support of individuals with mental health disorders living in a nursing home and with family*
Ayten Kaya Kılıç, Sema Yılmaz, Aliye Mavili Aktaş
doi: 10.14744/phd.2020.79553  Sayfalar 115 - 123

8.
Şizofreni etyopatogenezi ve intihar riskinde Sitomegalovirüs: Vaka-kontrol çalışması
Cytomegalovirus in the etiopathogenesis of schizophrenia and suicide risk: A case-control study
Özer Akgül, Ömer Faruk Demirel
doi: 10.14744/phd.2020.27167  Sayfalar 124 - 128

9.
Kanser tanısı alan çocuk hastaların annelerine verilen psikoeğitimin etkinliği
The effectiveness of psychoeducation given to mothers of children with cancer
Melike Ayça Ay Kaatsız, Fatma Öz
doi: 10.14744/phd.2020.85570  Sayfalar 129 - 140

10.
Kanser hastalığı olan bireylerde Bütüncül İyilik Hali Ölçeği'nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması
Validity and reliability study of the Turkish Version of the Holistic Well-being Scale in individuals with cancer
Sevcan Toptaş Kılıç, Fatma Öz
doi: 10.14744/phd.2019.26213  Sayfalar 141 - 147

DERLEME
11.
Merhametli bakım: Yararları, engeller ve öneriler
Compassionate care: Benefits, barriers and recommendations
Tuğba Pehlivan, Perihan Güner
doi: 10.14744/phd.2020.88557  Sayfalar 148 - 153

OLGU SUNUMU
12.
Neuman Sistemler Modeli’ne göre bipolar bozukluk (karma atak) olan hastaya hemşirelik bakımı: Olgu sunumu
Nursing care for a patient with bipolar disorder (mixed attack) based on the Neuman Systems Model: A case report
Ebru Akbaş, Gülay Taşdemir Yiğitoğlu
doi: 10.14744/phd.2019.80774  Sayfalar 154 - 162

EDITÖRE MEKTUP
13.
Covid 19 pandemi döneminde psikiyatri hemşireliğinin önemi
The importance of psychiatric nursing in the Covid 19 pandemic process
Caylan Pektekin
doi: 10.14744/phd.2020.46704  Sayfalar 163 - 164
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale