Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 11 (1)
Cilt: 11  Sayı: 1 - 2020
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

EDITÖR'DEN
2.
Editörden
Editorial
Yasemin Kutlu
Sayfa IV

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Türkiye psikiyatri hemşireleri profili çalışması: Akademik alan*
The profile of psychiatric nurses in Turkey: Academic field*
Fahriye Oflaz, Sevil Yılmaz, Nur Elçin Boyacıoğlu, Özge Sukut, Nareg Doğan
doi: 10.14744/phd.2019.98159  Sayfalar 1 - 10

4.
Obsesif kompulsif bozuklukta içgörünün obsesif inançlar ve üstbiliş ile ilişkisi
The relationship of insight with obsessive beliefs and metacognition in obsessive compulsive disorder
Onur Yılmaz, Rabia Kevser Boyraz, Ayşe Kurtulmuş, Fatma Büşra Parlakkaya, Ahmet Öztürk
doi: 10.14744/phd.2020.83584  Sayfalar 11 - 19

5.
Resimli Psikososyal ve Davranış Sorunları Kontrol Listesi’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması
Validity and reliability of the Pictorial Pediatric Symptom Checklist
Elif Ardıç, Gül Ünsal, Serap Bayram
doi: 10.14744/phd.2019.56933  Sayfalar 20 - 27

6.
Uzun süreli terör eylemlerinin olduğu bölgede yaşayan veya tanık olan bireylerde travmatik stres, anksiyete ve depresif belirti sıklığı
Frequency of traumatic stress, anxiety and depressive symptom in individuals exposed to long-term terrorist incidents
Funda Gümüş, Gülhan Yiğitalp
doi: 10.14744/phd.2020.16362  Sayfalar 28 - 34

7.
Hemşire Karşılıklı Bağımlılık Ölçeği Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalışması
The Turkish validity and reliability study of the Nurse Codependency Questionnaire
Nurgül Özdemir, Sevim Buzlu
doi: 10.14744/phd.2019.72792  Sayfalar 35 - 40

8.
HIV/AIDS ile ilgili bilgi ve damgalanma düzeyinin ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi
Evaluation of the knowledge and stigmatization level of HIV/AIDS and related factors
Oya Bozkurt, Derya Bayırlı Turan
doi: 10.14744/phd.2020.88156  Sayfalar 41 - 48

9.
Sağlıklı Aile Ebeveynlik Envanteri’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği*
Validity and reliability of the Turkish Version of the Healthy Family Parenting Inventory*
Özge Çalıklar, Hasibe Kadıoğlu
doi: 10.14744/phd.2019.93585  Sayfalar 49 - 56

DENEYSEL ARAŞTIRMA
10.
Aile içi şiddet dersinin hemşirelik öğrencilerinin kadına yönelik şiddet belirtilerini tanıma ve şiddete karşı tutumlarına etkisi
The effect of a domestic violence course on nursing students’ recognition of violence symptoms against women and their attitudes toward violence
Özlem Can Gürkan
doi: 10.14744/phd.2019.82712  Sayfalar 57 - 63

DERLEME
11.
Merhametli bakım: Tanımlanabilir mi, verilebilir mi, ölçülebilir mi?
Compassionate care: Can it be defined, provided, and measured?
Tuğba Pehlivan, Perihan Güner
doi: 10.14744/phd.2019.20082  Sayfalar 64 - 69

OLGU SUNUMU
12.
Hastalıkta Belirsizlik Kuramı'na göre bakım verene bakım verme: Olgu sunumu
Using the Uncertainty in Illness Theory to provide care for the caregiver: A case report
Sultan Taş Bora, Kadriye Buldukoğlu
doi: 10.14744/phd.2019.44365  Sayfalar 70 - 77

ÇEŞITLI
13.
Prof. Dr. Nebahat Büyükoktay Kum Anısına… Sevgi ve Hüzünle Anıyoruz
Prof. Dr. Nebahat Büyükoktay Kum Anısına… Sevgi ve Hüzünle Anıyoruz
Gülşen Terakye
Sayfa E1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale