Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 7 (1)
Cilt: 7  Sayı: 1 - 2016
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

EDITÖR'DEN
2.
Editör'den
Editorial
Nurhan Eren
Sayfa IV

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Desteğin Akademik Başarılarına Etkisi
The Effect of Perceived Social Support on Academic Achievement in Health College Students
Canan Tayfur, Sevim Ulupınar
doi: 10.5505/phd.2016.52523  Sayfalar 1 - 6

4.
Öğrencilerin Hastalarla İletişimde Karşılaştıkları Güçlükler ve Zor Hasta Algıları
Difficulties of Students’ in Communication with Patients and their Perception of Difficult Patient
Gülşah Acar, Kadriye Buldukoğlu
doi: 10.5505/phd.2016.20592  Sayfalar 7 - 12

5.
Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulamasına İlişkin Görüşleri
Views of Final Year Nursing Students about Internship in Mental Health and Psychiatric Nursing
Sibel Arguvanlı, Birgül Özkan
doi: 10.5505/phd.2016.33042  Sayfalar 13 - 17

6.
Bir Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesinde Yatan Yaşlılarda Yeti Yitimi ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation Of The Relationship Between Disability And Depression In Elderlies Staying in A Physical Therapy and Rehabilitation Hospital
Havva Kaçan Softa, Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu
doi: 10.5505/phd.2016.95866  Sayfalar 18 - 24

7.
Yaşlılarda Uyum Güçlüğünü Değerlendirme Ölçeği’nin (YUGDÖ) Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri
Development of an Assessment Scale of Adaptation Difficulty for the Elderly (ASADE) and Its Psychometric Properties
Fatma Nevin Sisman, Yasemin Kutlu
doi: 10.5505/phd.2016.82905  Sayfalar 25 - 33

8.
Lise Gençlerinde Akran Eğitimi Programı Madde Bağımlılığını Önlemede Etkili Bir Model Olabilir Mi?
High School Youth Peer Education Program An Effective Model to Prevent Substance Abuse happen?
Dilek Akkuş, Fatma Eker, Aysel Karaca, Özge Kapısız, Ferhan Açıkgöz
doi: 10.5505/phd.2016.59489  Sayfalar 34 - 44

DERLEME
9.
Kişilerarası Duyarlılık ve Hemşirelik
Nursing and Interpersonal Sensitivity
Adeviye Aydın, Duygu Hiçdurmaz
doi: 10.5505/phd.2016.96158  Sayfalar 45 - 49

10.
Psikiyatri Hemşireliğinin Kuramsal Çerçevesi-I
Theoretical Framework of Psychiatric Nursing-I
Perihan Güner, Tuğba Pehlivan
doi: 10.5505/phd.2016.52244  Sayfalar 50 - 54

LookUs & Online Makale