Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 3 (3)
Cilt: 3  Sayı: 3 - 2012
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Miyokard İnfarktüsü Geçirmiş Hastalarda Psikoeğitimin Psikososyal Uyum Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Psychological Training’s Influence On Psychosocial Adaptation Of Patients Who Had Myocardial Infarktus
Sevgi Nehir Türkmen, Mahire Olcay Çam
doi: 10.5505/phd.2012.32032  Sayfalar 105 - 115

3.
Kronik hastalığı olan ergenlerin öfke ifade biçimleri
Anger expression styles of adolescents with chronic disease
Demet Taşçı Eser, Tülün Liman, Ayşegül Bilge
doi: 10.5505/phd.2012.63626  Sayfalar 116 - 120

4.
Bir kamu ve özel psikiyatri hastanesine başvuran hastaların içselleştirilmiş damgalanma düzeyi yönünden karşılaştırılması
Comparison of Internalized Stigma Level of Patients Attending to a Public and Private Psychiatric Institution
Sibel Coşkun, Nuray Güven Caymaz
doi: 10.5505/phd.2012.62681  Sayfalar 121 - 128

5.
Loğusaların destek ihtiyaçlarının ve doğum sonu dönemde alınan destek düzeylerinin belirlenmesi
Determination of support needs and post-partum support levels of post-partum women
Merve Aksakallı, Ayla Çapık, Serap Ejder Apay, Türkan Pasinlioğlu, Songül Bayram
doi: 10.5505/phd.2012.57441  Sayfalar 129 - 135

OLGU SUNUMU
6.
Gecikmiş Veda: Bir Olgu Sunumu
The Delayed Leave: A Case Presentation
Semra Karaca
doi: 10.5505/phd.2012.39358  Sayfalar 136 - 140

DERLEME
7.
Diyaliz Hastaları ile Nefroloji Hemşireleri İçin Ölüm Kavramının Anlamı ve Ölümle Baş Etmede Nefroloji Hemşiresinin Rolü
The Meaning of Death for Dialysis Patients and Nephrology Nurses and the Role of Nephrology Nurses in Coping with Death
Çiğdem Fulya Dönmez, Mualla Yılmaz
doi: 10.5505/phd.2012.75047  Sayfalar 141 - 147

LookUs & Online Makale