Yayın Kurulu

Editorial Boards

EDİTÖRLERNurhan EREN
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E-posta: nurhaneren@yahoo.com


Nazmiye KOCAMAN YILDIRIM
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E-posta: nazmiyekocaman@yahoo.com

BÖLÜM EDİTÖRLERİ

Gülsüm ANÇEL
Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
E-posta: gulsum_ankara@yahoo.com
Hülya ARSLANTAŞ
Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
E-posta: hulyaars@yahoo.com
Hülya BİLGİN
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-posta: hcbilgin@hotmail.com
Selma DOĞAN
Maltepe Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E-posta: selmadog@gmail.com
Yasemin KUTLU
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-posta: ykutlu@gmail.com
Perihan GÜNER
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E-posta: pguner@ku.edu.tr
Karan KVERNO
Johns Hopkins University School of Nursing, Baltimore, Maryland, USA
E-posta: Kkverno1@jhu.edu
Neslihan KESER ÖZCAN
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-posta: neslihan_keser@hotmail.com
Fahriye OFLAZ
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E-posta: foflaz@yahoo.com
Ayşe OKANLI
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Turkiye
E-posta: a.okanli@gmail.com
Gül ÜNSAL
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E-posta: gulunsal@gmail.com

TEKNİK EDİTÖR

Arzu AYDOĞDU
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E-posta: arzuaydogdu@yahoo.com

DİL EDİTÖRÜ

Suzan ATWOOD

Bilimsel Danışma Kurulu

Arzu Yıldırım
Ayça Gürkan
Ayfer Özbaş
Aysun Babacan Gümüş
Ayşe Ergün
Ayşe Kuzu
Ayşe Okanlı
Ayşe Özcan
Ayşegül Bilge
Aysel Karaca
Berna Arifoğlu
Besti Üstün
Celale Tangül Özcan
Çiğdem Yüksel
Derya Özbaş Gençarslan
Derya Tanrıverdi
Duygu Hiçdurmaz
Ebru Akgün Çıtak
Elçin Babaoğlu Akdeniz
Elif Ok
Esra Engin
Fadime Kaya
Fahriye Oflaz
Fatma Demirkıran
Fatma Öz
Figen İnci
Filiz Adana
Funda Camuz Gümüş
Gamze Sarıkoç
Gönül Özgür
Gül Dikeç
Gül Ünsal
Gülay Taşdemir Yiğitoğlu
Gülcem Sala Razı
Gülgün Durat
Gülşen Terakye
Gülseren Keskin
Gülsüm Ançel
Havva Tel
Hülya Bilgin
İkbal Çavdar
İlkay Kayacan Keser
Kadriye Buldukoğlu
Kerime Bademli
Latife Utaş Akhan
Leyla Baysan Arabacı
Leyla Küçük
Mahire Olcay Çam
Medine Koç
Meral Demiralp
Meral Kelleci
Mine Turgay
Mualla Yılmaz
Nalan Gördeles Beşer
Neslihan Keser Özcan
Neslihan Partlak Günüşen
Nevin Gonce Onan
Nihal Bostancı Daştan
Nur Elçin Boyacıoğlu
Özge Süküt
Özlem Işıl
Özlem Şahin Altun
Perihan Güner Küçükkaya
Saliha Hallaç
Satı Bozkurt
Satı Demir
Satı Dil
Selma Doğan
Semra Karaca
Şenay Öztürk
Serap Yıldırım
Sevil Yılmaz
Sevim Ulupınar
Sibel Asi Karakaş
Sibel Coşkun
Songül Kamışlı
Ümran Yeşiltepe Oskay
Yalçın Kanbay
Yasemin Kutlu
Yasemin Kutlu
Zehra Gölbaşı
Zekiye Çetinkaya Duman
Zeynep Özaslan
Uluslararası Danışma Kurulu

Anne H. Outwater
Jeanne A. CLEMENT
Evanthia SAKELLARİ
Peter PHİLLİPS
Roger ALMVIK

İstatistik Danışmanı

Rian DİŞÇİ

Psikiyatri Hemşireleri Derneği Yayın Organı

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

Psikiyatri Hemşireleri Derneği Adına
Nurhan EREN

Yazışma Adresi

E-posta: phdergi@phdernegi.org
Psikiyatri Hemşireleri Dergisi Yayın Koordinasyonu: KARE Publishing
Tel: 0216 550 6 111 Faks: 0216 550 6 112
E-posta: kareyayincilik@gmail.com
Adres: Concord istanbul, Dumlupınar Mah. Cihan Sk. No: 15 B Blok Da: 162, 34720 Kadıköy, İstanbul-Turkey
Yayına hazırlama: KARE Publishing
Dört ayda bir yayınlanır.
Yayın türü:Süreli yayın
Sayfa tasarım:Ali CANGÜL
Kapak tasarım: Cengiz AKIN

Hızlı Arama