Yayın Kurulu

Yayın Kurulu

EDİTÖRLERNurhan EREN
İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İSTANBUL
E-posta: nurhaneren@yahoo.com
CV


Nazmiye KOCAMAN YILDIRIM
İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, BOLU
E-posta: nazmiyekocaman@yahoo.com
BÖLÜM EDİTÖRLERİ

Gülsüm ANÇEL
Ankara Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, ANKARA
E-posta: ancel@medicine.ankara.edu.tr
Hülya ARSLANTAŞ
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Sağlık Yüksekokulu, AYDIN
E-posta: hulyaars@yahoo.com
Hülya BİLGİN
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İSTANBUL
E-posta: hcbilgin@hotmail.com
Leyla KÜÇÜK
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İSTANBUL
E-posta: leylak73@yahoo.com
CV
Selma DOĞAN
Maltepe Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, İSTANBUL
E-posta: selmadog@gmail.com
Yasemin KUTLU
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İSTANBUL
E-posta: ykutlu@gmail.com
Perihan GÜNER
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E-posta: pguner@ku.edu.tr
Karan KVERNO
Johns Hopkins University, School Of Nursing, Baltimore, Maryland, USA
E-posta: Kkverno1@jhu.edu
Neslihan KESER ÖZCAN
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İSTANBUL
E-posta: neslihan_keser@hotmail.com
Fahriye OFLAZ
Koç Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İSTANBUL
E-posta: foflaz@yahoo.com
Ayşe OKANLI
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İSTANBUL
E-posta: a.okanli@gmail.com
Gül ÜNSAL
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İSTANBUL
E-posta: gulunsal@gmail.com
Semra KARACA
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İSTANBUL
E-posta: sckaraca@marmara.edu.tr

TEKNİK EDİTÖR

Arzu AYDOĞDU
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İSTANBUL
E-posta: arzuaydogdu@yahoo.com

DİL EDİTÖRÜ

Suzan ATWOOD

Bilimsel Danışma Kurulu

Arzu YILDIRIM
Erzincan Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, ERZİNCAN
E-posta: ayildirim@erzincan.edu.tr
Ayça GÜRKAN
Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İZMİR
E-posta: ayca.gurkan@gmail.com
Ayfer ÖZBAŞ
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, İSTANBUL
E-posta: ayfer@istanbul.edu.tr
Aysun BABACAN GÜMÜŞ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği, ÇANAKKALE
E-posta: aysungumus@hotmail.com
Ayşe ERGÜN
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İSTANBUL
E-posta: ayergun@gmail.com
Ayşe KUZU
Bülent Ecevit Üniversitesi, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, ZONGULDAK
E-posta: aysekuzu@gmail.com
Ayşe ÖZCAN
E-posta: ayseanozcan@yahoo.com
Ayşegül BİLGE
Ege Üniversitesi, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, İZMİR
E-posta: aysegul.bilge@ege.edu.tr
Aysel KARACA
Düzce Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, DÜZCE
E-posta: ayselkaraca@yahoo.com
Berna ARİFOĞLU
Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik Aile Destek Ve Eğitim Merkezi, KIBRIS
E-posta: camkusu@yahoo.com
Besti ÜSTÜN
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İSTANBUL
E-posta: besti.ustun@uskudar.edu.tr
Celale TANGÜL ÖZCAN
SBÜ, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, ANKARA
E-posta: celaleozcan@gmail.com
Çiğdem YÜKSEL
SBÜ, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireli̇ği Anabilim dalı, ANKARA
E-posta: cyuksel2006@gmail.com
Derya ÖZBAŞ GENÇARSLAN
Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, GAZİANTEP
E-posta: dozbas@gmail.com
Duygu HİÇDURMAZ
Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilimdalı, ANKARA
E-posta: dhicdurmaz@gmail.com
Ebru AKGÜN ÇITAK
Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, ANKARA
E-posta: ebruakgun76@yahoo.com
Elçin BABAOĞLU AKDENİZ
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği, İSTANBUL
E-posta: elcinbaba@gmail.com
Elif OK
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Psikiyatri Hemşireliği, İSTANBUL
E-posta: elifok7@gmail.com
Esra ENGİN
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR
E-posta: esraengin@yahoo.co.uk
Esra USLU
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, ESKİŞEHİR
E-posta: esra.uslu@ogu.edu.tr
Fadime KAYA
Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, KARS
E-posta: fadimee36@hotmail.com
Fatma DEMİRKIRAN
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Sağlık Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, AYDIN
E-posta: fdemirkiran@adu.edu.tr
Fatma ÖZ
Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, ANKARA
E-posta: fatmaoz@hacettepe.edu.tr
Figen İNCİ
Ömer Halis Demir Üniversitesi, Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu, NİĞDE
E-posta: figeninci@gmail.com
Filiz ADANA
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Sağlık Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, AYDIN
E-posta: filizadana@yahoo.com
Funda CAMUZ GÜMÜŞ
Dicle Üniversitesi, Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
E-posta: fcamuz@hotmail.com
Gamze SARIKOÇ
SBÜ, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği, Anabilim Dalı, ANKARA
E-posta: gamzesarkoc@yahoo.com
Gönül ÖZGÜR
Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR
E-posta: gonul.ozgur@ege.edu.tr
Gül DİKEÇ
SBÜ, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İSTANBUL
E-posta: guloban@hotmail.com
Gülay TAŞDEMİR YİĞİTOĞLU
Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Fakültesi Hemşirelik Bölümü, DENİZLİ
E-posta: gtasdemir@gmail.com
Gülcem SALA RAZI
KKTC Sağlık Bakanlığı, KIBRIS
E-posta: gulcemsr@gmail.com
Gülgün DURAT
Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, SAKARYA
E-posta: gdurat@sakarya.edu.tr
Gülşen TERAKYE
Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR
E-posta: gterakye@gmail.com
Gülseren KESKİN
Ege Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim dalı, İZMİR
E-posta: gulseren.keskin@ege.edu.tr
Havva TEL
Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim dalı, SİVAS
E-posta: havvatel@yahoo.com
İkbal ÇAVDAR
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İSTANBUL
E-posta: ikbal@istanbul.edu.tr
İlkay KAYACAN KESER
Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim dalı, ANTALYA
E-posta: ikeser@akdeniz.edu.tr
Kadriye BULDUKOĞLU
Akdeniz Üniversitesi, Antalya Sağlık Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim dalı, ANTALYA
E-posta: bkadriye@akdeniz.edu.tr
Kerime BADEMLİ
Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireli̇ği Anabilim dalı, ANTALYA
E-posta: bademlikerime@gmail.com
Latife UTAŞ AKHAN
Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilimdalı, ZONGULDAK
E-posta: latifeutasakhan@hotmail.com
Leyla BAYSAN ARABACI
İzmir Katip Çelebi, Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR
E-posta: baysanarabaci@gmail.com
Leyla KÜÇÜK
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İSTANBUL
E-posta: leylak73@yahoo.com
Mahire OLCAY ÇAM
Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR
E-posta: olcaycam@yahoo.com
Medine KOÇ
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği, TOKAT
E-posta: kocmedine@gmail.com
Meral KELLECİ
Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim dalı, SİVAS
E-posta: meralkelleci@yahoo.com
Meral DEMİRALP
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim dalı, BİLECİK
E-posta: meral_demiralp@yahoo.com
Mine TURGAY
Referans Psikiyatri & Psikoterapi Merkezi, İSTANBUL
E-posta: mturga@gmail.com
Mualla YILMAZ
Mersin Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim dalı, MERSİN
E-posta: mualley69@gmail.com
Nalan GÖRDELES BEŞER
Ni̇ğde Üniversitesi, Ni̇ğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, NİĞDE
E-posta: nalanbeser@hotmail.com
Neslihan PARTLAK GÜNÜŞEN
Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR
E-posta: n.gunusen@yahoo.com
Nevin GONCE ONAN
Karabük Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, KARABÜK
E-posta: nevingonce@gmail.com
Nihal BOSTANCI DAŞTAN
Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, KARS
E-posta: nbdastan@gmail.com
Nur ELÇİN BOYACIOĞLU
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İSTANBUL
E-posta: nur.boyacioglu@istanbul.edu.tr
Özge SÜKÜT
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İSTANBUL
E-posta: ozgesukut@gmail.com
Özlem IŞIL
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İSTANBUL
E-posta: ozlemisil59@gmail.com
Özlem ŞAHİN ALTUN
Erzurum Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, ERZURUM
E-posta: oz_.sahin@mynet.com
Perihan GÜNER KÜÇÜKKAYA
Koç Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İSTANBUL
E-posta: pguner@ku.edu.tr
Saliha HALLAÇ
Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, ANTALYA
E-posta: saliha.alkan@gmail.com
Satı BOZKURT
Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR
E-posta: sdbozkurt@hotmail.com
Satı DEMİR
Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, ANKARA
E-posta: satidemir2013@gmail.com
Satı DİL
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, ÇANKIRI
E-posta: satidil@gmail.com
Semra KARACA
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İSTANBUL
E-posta: sckaraca@marmara.edu.tr
Şenay ÖZTÜRK
Marmara Eğitim Kurumları, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, MALTEPE
E-posta: senayakpinar@gmail.com
Serap YILDIRIM
Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR
E-posta: camserap@yahoo.com
Sevil YILMAZ
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İSTANBUL
E-posta: sevilyilmaz72@yahoo.com
Sevim ULUPINAR
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi İSTANBUL
E-posta: sulupinar@hotmail.com
Şeyda DÜLGERLER
Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR
E-posta: seydadulgerler@yahoo.com
Sibel COŞKUN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü, MUĞLA
E-posta: cosibel@gmail.com
Sibel ASİ KARAKAŞ
Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, ERZURUM
E-posta: sibelasi_36@hotmail.com
Songül KAMIŞLI
Hacettepe Üniversitesi, Onkoloji Hastanesi, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı, Psikososyal Onkoloji Birimi, ANKARA
E-posta: kamisli@hacettepe.edu.tr
Ümran YEŞİLTEPE OSKAY
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, İSTANBUL
E-posta: umranoskay@yahoo.com
Yalçın KANBAY
Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, ARTVİN
E-posta: yalcinkanbay@hotmail.com
Yasemin KUTLU
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, İSTANBUL
E-posta: ykutlu@gmail.com
Zehra GÖLBAŞI
Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, SİVAS
E-posta: zehragolbasi@gmail.com
Zekiye ÇETİNKAYA DUMAN
Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR
E-posta: zekiyecetinkaya@yahoo.com
Zeynep ÖZASLAN
İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İSTANBUL
E-posta: zznp@hotmail.com
Uluslararası Danışma Kurulu

Anne H. Outwater
E-posta: anneoutwater@yahoo.com
Jeanne A. CLEMENT
E-posta: jclement@con.ohio-state.edu
Evanthia SAKELLARİ
Athens University Of Applied Sciences, GREECE
E-posta: sakellari@teiath.gr
Peter PHİLLİPS
City University London, School Of Health Sciences Northampton Square, UK
E-posta: pea.phillips@gmail.com
Roger ALMVIK
St. Olavs University Hospital, Norwegian University Of Science And Technology, Institute Of Mental Health, NORWAY
E-posta: roger.almvik@ntnu.no

İstatistik Danışmanı

Rian DİŞÇİ
İstinye Üniversitesi, İSTANBUL
E-posta: riandisci@gmail.com

Psikiyatri Hemşireleri Derneği Yayın Organı

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

Psikiyatri Hemşireleri Derneği Adına
Nurhan EREN

Yazışma Adresi

E-posta: phdergi@phdernegi.org
Psikiyatri Hemşireleri Dergisi Yayın Koordinasyonu: KARE Publishing
Tel: 0216 550 6 111 Faks: 0216 550 6 112
E-posta: kareyayincilik@gmail.com
Adres: Concord istanbul, Dumlupınar Mah. Cihan Sk. No: 15 B Blok Da: 162, 34720 Kadıköy, İstanbul-Turkey
Yayına hazırlama: KARE Publishing
Dört ayda bir yayınlanır.
Yayın türü:Süreli yayın
Sayfa tasarım:Ali CANGÜL
Kapak tasarım: Cengiz AKIN

Hızlı Arama