Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Psikiyatrik Bakımda Sorumluluk Etiği [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Baskıdaki Makaleler: PHD-57873 | DOI: 10.14744/phd.2021.57873

Psikiyatrik Bakımda Sorumluluk Etiği

Beyhan Bag
Serbest Yazar

Sorumluluk çoğunlukla etik ve yasal normlara dayalı eylemlerle ilgili olarak tanımlanan bir kavramdır. Farklı bilim disiplinlerde çok yönlü tartışma alanları bulur. Aynı şekilde psikiyatrik bakım hizmetlerinin sunumuyla ilgili sorumluluk ve sorumluluk üstlenme durumlarının psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkışı, tedavi ve bakım süreçlerinin farklı etik çatışma ve yasal etmenlerden etkilenebilirliği, hastalık/sağlığın iyileştirilmesi bağlamında sorumluluğu ve sorumluluk etiğini merkezi bir kavram haline getirir. Böylece sorumluluk kavramı ve etik boyutlarının anlaşılması uygulama alanlarında sunulan psikiyatrik bakımın kalitesi açısından önemli hale gelir. Bu derlemede sorumluluk kavramının tanımıyla psikiyatri hemşirelerinin uygulamalarında sorumluluk etiğinin tanımlanması ve bu alanlardaki görünümleri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Psikiyatrik bakım, sorumluluk, sorumluluk etiği

Ethics of Responsibility In Psychiatric Care

Beyhan Bag
Freelance writer

Responsibility is a concept that is mostly defined in relation to actions based on ethical and legal norms. It finds multidimensional discussion areas in different scientific disciplines. Likewise, the emergence of psychiatric disorders, the emergence of psychiatric disorders, the vulnerability of treatment and care processes to different ethical conflicts and legal factors regarding the delivery of psychiatric care services, make responsibility and responsibility ethics a central concept in the context of disease/health improvement. Thus, understanding the concept of responsibility and its ethical dimensions becomes important for the quality of psychiatric care offered in practice areas. In this review, the definition of the concept of responsibility and the ethics of responsibility in the practice of psychiatric nurses and their views in these areas are discussed.

Keywords: Psychiatric care, responsibility, ethics of responsibilitySorumlu Yazar: Beyhan Bag, Germany
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale