Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 8 (3)
Cilt: 8  Sayı: 3 - 2017
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

EDITÖR'DEN
2.
Editörden
Editorial
Nurhan Eren, Nazmiye Kocaman Yıldırım
Sayfa IV

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Sağlıklı ve Hasta Bireylerde Tüberküloza İlişkin Damgalanma Düzeylerinin İncelenmesi
Examination of Stigmatization Levels Related to Tuberculosis in Patients and Healthy Individuals
Duygu Bayraktar, Leyla Khorshtd
doi: 10.14744/phd.2017.30085  Sayfalar 129 - 136

4.
Hemşirelik Öğrencilerinin Yeme Davranışları ve Ortoreksiya Nervoza (Sağlıklı Beslenme Takıntısı) İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma
Relationship Between Eating Behaviors of Nursing Students and Orthorexia Nervosa (Obsession with Healthy Eating): A Cross-Sectional Study
Hülya Arslantaş, Filiz Adana, Serdal Öğüt, Dilek Ayakdaş, Azime Korkmaz
doi: 10.14744/phd.2017.36854  Sayfalar 137 - 144

5.
Nörolojik Hastalığı Olan Bireylerin Bakım Vericilerinin Bakım Veren Yükü İle Stresle Başa Çıkma Biçimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Determining the Relation Between the Burden of Caregivers for Individuals With Neurological Disease and Caregivers’ Ways of Coping With Stress
Emel Bahadır Yılmaz, Elvan Emine Ata
doi: 10.14744/phd.2017.77699  Sayfalar 145 - 149

6.
Kanser Hastalarının Hemşirenin Varlığını Algılamaları
Cancer Patients’ Perceptions of Nursing Presence
Saliha Bozdoğan Yeşilot, Fatma Öz
doi: 10.14744/phd.2017.92005  Sayfalar 150 - 156

SISTEMATIK DERLEME
7.
Adli Psikiyatri Hemşirelerinin Rol ve Sorumlulukları: Sistematik Derleme
The Roles and Responsibility of Forensic Psychiatric Nurses: A Systematic Review
Gül Dikeç, Leyla Baysan Arabacı, Gülsenay Taş
doi: 10.14744/phd.2017.86094  Sayfalar 157 - 164

8.
Kronik Ruhsal Hastalıklarda Bakımveren Yükü: Sistematik Derleme
Caregiver Burden in Chronic Mental Illness: A Systematic Review
Serap Yıldırım, Nihan Yalçıner, Cansu Güler
doi: 10.14744/phd.2017.60783  Sayfalar 165 - 171

DERLEME
9.
Adopting An Ecological Public Health Approach to Suicide Prevention - the Cases of Turkey and Canada: Why Can’t We Get There?
John Richard Cutcliffe, Lloy Wylie, Paul Links, Jose Carlos Santos
doi: 10.14744/phd.2017.40327  Sayfalar 172 - 178

10.
Bakım Sürecinde Zorlandığımız Alan LGBTİ’ye Yönelik Bir Gözden Geçirme
A review of Our Handicapped Area of Care Process for, LGBTI
Gizem Beycan Ekitli, Mahire Olcay Çam
doi: 10.14744/phd.2017.97659  Sayfalar 179 - 187

EDITÖRE MEKTUP
11.
“Öğretim Üyem Çok Uzakta Değil”: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Uygulaması Süresince Online Danışmanlık
“My Professor Is Not Far Away”: Online Counseling During the Application of Mental Health and Disease Nursing Course
Meltem Meriç, Ümran Dal Yılmaz
doi: 10.14744/phd.2017.98360  Sayfalar 188 - 192
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale