Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 8 (2)
Cilt: 8  Sayı: 2 - 2017
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

EDITÖR'DEN
2.
Editörden
Editorial
Nurhan Eren, Nazmiye Kocaman Yıldırım
Sayfa IV

DENEYSEL ARAŞTIRMA
3.
Psikodrama İle Zenginleştirilmiş Öfke Yönetimi Eğitiminin Değerlendirilmesi
An Evaluation of the Effectiveness of Anger Management Education Enriched by Psychodrama
Ayşegül Bilge, Gülseren Keskin
doi: 10.14744/phd.2017.08760  Sayfalar 59 - 65

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Ebeveyninde Bipolar Bozukluk Olan Gençlerin Benlik Tasarımlarının İncelenmesi
Investigation of Self Consept in the Young People of Parents With Bipolar Disorder
Gülhan Küçük Öztürk, Mahire Olcay Çam
doi: 10.14744/phd.2017.20982  Sayfalar 66 - 71

5.
Yaşlı Bireylerde Özbakım Gücü ve Yaşam Doyumunun Umut Düzeylerine Etkisi
Effect of Self-Care Ability and Life Satisfaction on the Levels of Hope in Elderly People
Behice Erci, Dilek Yılmaz, Funda Budak
doi: 10.14744/phd.2017.52714  Sayfalar 72 - 76

6.
Türkiye’de Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşireler Tarafından Deneyimlenen Etik Problemler
Ethical Problems Experienced By Nurses Who Work in Psychiatry Clinics in Turkey
Rahime Aydın Er, Nermin Ersoy
doi: 10.14744/phd.2017.97720  Sayfalar 77 - 85

7.
Hemşirelik Öğrencilerinin Öz-Duyarlık ve Çok Boyutlu Mükemmelliyetçilik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler ve Etkileyen Faktörler
The Relationship Between Nursing Students' Self-Compassion and Multidimensional Perfectionism Levels and the Factors That Influence Them
Duygu Hiçdurmaz, Adeviye Aydın
doi: 10.14744/phd.2017.40469  Sayfalar 86 - 94

8.
Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerde Çalışma Ortamı Algısı, Psikolojik Distres ve Etkileyen Faktörler
Intensive Care Nurses’ Perceptions of Their Work Environment, Psychological Distress and the Factors That Affect Them
Ümran Altınöz, Satı Demir
doi: 10.14744/phd.2017.03016  Sayfalar 95 - 101

9.
Üniversite Öğrencilerinde İntihara Yönelik Damgalama Ölçeği (İYDÖ)’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Testing the Psychometric Properties of the Turkish Version of the Stigma of Suicide Scale (SOSS) with a Sample of University Students
Ayfer Öztürk, Semiha Akin, Zehra Durna
doi: 10.14744/phd.2017.38981  Sayfalar 102 - 109

DERLEME
10.
Çocuklarda Suça Sürükleyen Faktörler, Ruhsal Problemler ve Hemşirelik Bakımı
Dragging Factors in Juvenile Delinquency, Mental Health Problems, and Nursing Care
Leyla Baysan Arabacı, Gülsenay Taş
doi: 10.14744/phd.2017.88597  Sayfalar 110 - 117

11.
Hemşirelerde Psikolojik Dayanıklılık ve Etkileyen Faktörler
Nurses’ Resilience and Effective Factors
Olcay Çam, Ayşe Büyükbayram
doi: 10.14744/phd.2017.75436  Sayfalar 118 - 126

EDITÖRE MEKTUP
12.
Aktivite İntoleransı Depresyondaki Bireye Konulacak Hemşirelik Tanısı mıdır?
Is Activity Intolerance One of The Nursing Diagnosis for Patients with Depression?
Sevcan Kılıç
doi: 10.14744/phd.2017.46330  Sayfalar 127 - 128
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale