Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 6 (3)
Cilt: 6  Sayı: 3 - 2015
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

2.
Editöryal
Editorial
Nurhan Eren, Nazmiye Kocaman Yıldırım
Sayfa IV

DENEYSEL ARAŞTIRMA
3.
Çatışma Çözümü Eğitiminin Hemşirelik Öğrencilerinin Çatışma Çözüm Becerisine Etkisi
The Effect Of Conflict Resolution Traınıng On The Conflict Resolution Skills Of Nursing Students
Özlem Şahin Altun, Mine Ekinci
doi: 10.5505/phd.2015.63856  Sayfalar 105 - 113

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerde Somatik Belirtiler ve Anne Baba Tutumlarının İncelenmesi
Investigation of Somatic Symptoms and Parents Attitude in Secondary School Students
Semra Karaca, Gizem Çelebi, Zeynettin Bilen, Merve Özvatan, İsmet Timur, Gül Ünsal, Nevin Onan, Yüksel Can Öz
doi: 10.5505/phd.2015.93063  Sayfalar 114 - 119

5.
Meslek ve Hobi Edindirme Kursuna Katılan ve Katılmayan Kadınların Ruh Sağlığı Durumlarının Karşılaştırılması
The Comparison of Psychological States of Women Participating and Non-Participanting in Vocational and Hobby Course
Ebru Dığrak, Deniz Koçoğlu
doi: 10.5505/phd.2015.70288  Sayfalar 120 - 129

DERLEME
6.
Hemşirelerde Duygusal Zekâ ve Psikolojik Dayanıklılık Artışının Yansımaları
Emotional Intellegence and The Reflections of Psychological Resilience of Nurses
Olcay Çam, Ayşe Büyükbayram
doi: 10.5505/phd.2015.96729  Sayfalar 130 - 136

7.
Çocukların Çizdiği Resimler: Onların Aynasıdır!
The Pictures Which Children Drew Are Their Mirrors!
İlkay Kayacan Keser, Nurhan Eren
doi: 10.5505/phd.2015.85547  Sayfalar 137 - 142

8.
Zihinsel yetersizliği olan çocuklarda cinsel eğitim ve önemi
Sex education and its importance in children with intellectual disabilities
Şerife Tutar Güven, Ayşegül İşler
doi: 10.5505/phd.2015.64936  Sayfalar 143 - 148

LookUs & Online Makale