Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 4 (2)
Cilt: 4  Sayı: 2 - 2013
1.
Ön Sayflar
Frontmatter

Sayfalar I - III

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Bipolar Bozukluğu Olan Bireyler ve Bakımverenlerinin Yaşam Kalitesi
The Quality of Life of People with Bipolar Disorders and Their Caregivers
Sibel Arguvanlı Çoban, Birgül Özkan, Kadriye Medik, Bayise Saraç
doi: 10.5505/phd.2013.58070  Sayfalar 61 - 66

3.
Hemşirelik Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Atılganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Examination of The Coping Style With Stress and The Assertiveness of The Nursing Students in Terms of Some Variables
Mine Ekinci, Özlem Şahin Altun, Ganime Can
doi: 10.5505/phd.2013.85856  Sayfalar 67 - 74

4.
Bir Amatem Kliniğinden Taburcu Olan Bağımlı Hastaların Yaşam Tarzı Değişiklikleri Ve Nüks Durumları
The Lifestyle Changes And Relaps Of Addicted Patients Discharged From Amatem
Ayşegül Savaşan, Esra Engin, Dilek Ayakdaş
doi: 10.5505/phd.2013.59144  Sayfalar 75 - 79

DERLEME
5.
Travma sonrası büyüme: öldürmeyen acı güçlendirir mi?
Post traumatic growth: if something not killing could be strengthned?
Figen İnci, Handan Boztepe
doi: 10.5505/phd.2013.29392  Sayfalar 80 - 84

6.
Kadına Yönelik Cinsel Saldırılarda Hemşirelik Yaklaşımı
Nursing Approach for Sexual Assaults against Women
Münire Temel, Fatma Nevin Şişman
doi: 10.5505/phd.2013.24865  Sayfalar 85 - 90

7.
Türkiye’de Ruhsal Hastalığa/ Hastaya Yönelik İnanç, Tutum ve Damgalama Süreci: Sistematik Derleme
The Process of Stigmatization and Attitude, Belief about Mental Illness and Patient in Turkey: A Systematic Review
Prof. Dr. Olcay Çam, Doç. Dr. Ayşegül Bilge
doi: 10.5505/phd.2013.92300  Sayfalar 91 - 101

TEZ TANITIM
8.
Hastaların ve Çalışan Hemşirelerin Psikiyatri Servis Ortam Algılarının ve Etmenlerin Karşılaştırılması
Hastaların ve Çalışan Hemşirelerin Psikiyatri Servis Ortam Algılarının ve Etmenlerin Karşılaştırılması
Emel Ozturk
Sayfa 102
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖLÇEK TANITIMI
9.
Kişilik Bozukluklarıyla Çalışmada Zorluk Ölçeği (KB-ÇZÖ)
Kişilik Bozukluklarıyla Çalışmada Zorluk Ölçeği (KB-ÇZÖ)
Nurhan Eren
Sayfalar 103 - 104
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale