Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 2 (3)
Cilt: 2  Sayı: 3 - 2011
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Psikiyatri Kliniği'nde Yatan Hastaların İlaç Uyumları ve Sosyal Destekle İlişkisi
Drug Compliance of Patients Hospitalized in the Psychiatry Clinic and the Relationship with Social Support
Meral Kelleci, Elvan E. Ata
Sayfalar 105 - 110

3.
Psikiyatrik Bozukluğu Olan Ergen ve Ebeveynlerinin Öfke İfade Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Examining the Mode of Anger Expression in Adolescents with Psychiatric Disorders and their Parents
Demet Taşçı Eser, Besti Üstün
Sayfalar 111 - 116

4.
Bir Psikiyatri Kliniğinde Hemşireler Tarafından Yapılan Hasta Bakım Planlarının Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli ve NANDA Tanılarına Göre Değerlendirilmesi
Evaluation According to the Functional Health Pattern Model and NANDA Diagnoses of Patient Care Plans Made by Nurses in a Psychiatry Department
Selma Sabancıoğulları, Elvan E. Ata, Meral Kelleci, Selma Doğan
Sayfalar 117 - 122

5.
Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Examination of the Relationship Between Critical Thinking Disposition and Academic Success of Nursing Students
Yalçın Kanbay, Elif Işık, Özgür Aslan
Sayfalar 123 - 127

6.
Bir Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Psikotrop İlaç Kullanma Hakkında Düşünceleri ve Taburculuk Sonrası Telefonla İzlem
Ideas Regarding Psychotropic Drug Use among Inpatients in a Psychiatry Clinic and after Their Discharge from the Hospital with Follow-Up by Telephone
Meral Kelleci, Selma Doğan, Elvan E. Ata, Dilek Avcı, Selma Sabancıoğulları, Filiz Başeğmez, Meral İşkey
Sayfalar 128 - 135

DERLEME
7.
Ruhsal Hastalığa Sahip Bireylerde Damgalama Süreci ve İçselleştirilmiş Damgalama
Stigma Process and Internalized Stigma among Individuals with Mental Illness
Olcay Çam, Döndü Çuhadar
Sayfalar 136 - 140

8.
Damgalama Erken Yaşlarda Başlar… Gençlerde Ruhsal Hastalıklara Yönelik Damgalamayla Mücadelede Eğitimin Rolü
Stigma Starts Early: The Role of Education among Young People Combating Stigma about Mental Illnesses
Gül Oban, Leyla Küçük
Sayfalar 141 - 148

LookUs & Online Makale