Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 12 (3)
Cilt: 12  Sayı: 3 - 2021
ÖN SAYFALAR
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - IV

EDITÖR'DEN
2.
Editörden
Editorial
Neslihan Keser Özcan
Sayfa V

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hizmetlerinin şizofreni hastalarında hastaneye yatış sıklığı, hastalık semptomlarının şiddeti, işlevsel iyileşme ve içgörü üzerine etkisi
The effect of community mental health center services on the frequency of hospital admission, severity of disease symptoms, functional recovery, and insight in patients with schizophrenia
Fatma Çoker, Arzu Yalçınkaya, Münevver Çelik, Aysun Uzun
doi: 10.14744/phd.2021.18199  Sayfalar 181 - 187

4.
Psikiyatri birimlerinde çalışan hemşirelerin profili: İstanbul örneği
The profile of nurses in psychiatric units: Istanbul sample
Fahriye Oflaz, Nur Elçin Boyacıoğlu, Sevil Yılmaz, Özge Sukut, Nareğ Doğan, Semra Enginkaya
doi: 10.14744/phd.2021.59672  Sayfalar 188 - 197

5.
Sağlık profesyonellerinin ruh sağlığı okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi
Assessment of mental health literacy of health professionals
Bediye Öztaş, Arzu Aydoğan
doi: 10.14744/phd.2021.43265  Sayfalar 198 - 204

6.
Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalar Sırasında Yaşadıkları Olumsuz Duygular Ve Baş Etme Deneyimleri: Odak Grup Görüşmesi
Negative emotions and coping experiences of nursing students during clinical practices: A focus group interview
Hatice Öner, Seher Sarıkaya Karabudak
doi: 10.14744/phd.2021.59480  Sayfalar 205 - 215

7.
Zihinsel yetersizliği olan ergene sahip ebeveynlerin çocuklarının cinselliği hakkındaki görüşleri: niteliksel bir çalışma
Parents’ attitute towards the sexuality of their adolescents with mental deficiency: a qualitative research
Nur Elçin Boyacıoğlu, Zeynep Dilşah Karaçam, Neslihan Keser Özcan, Onur Sert
doi: 10.14744/phd.2021.60251  Sayfalar 216 - 226

8.
Postpartum maternal travmatik stres ve bağlanma arasındaki ilişki
The relationship between postpartum maternal traumatic stress and bonding
Buse Şahin, Fadime Bayrı Bingöl
doi: 10.14744/phd.2021.57704  Sayfalar 227 - 236

9.
Hemşirelik lisans öğrencilerinin yeme tutum özellikleri ile alkol ve madde bağımlılık riskleri arasındaki ilişki
The relationship between eating attitudes and risk of alcohol and substance addiction of nursing college students’
Selda Öztürk, Aysel İncedere
doi: 10.14744/phd.2021.14890  Sayfalar 237 - 244

10.
Doğum Hafızası ve Hatırlama Ölçeği Türkçe versiyonunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi
Examining psychometric properties of the Turkish version of the birth memories and recall questionnaire
Fatma Nilüfer Topkara, Özlem Çağan
doi: 10.14744/phd.2020.60234  Sayfalar 245 - 253

11.
Mizaç özelliklerine göre hemşirelik öğrencilerinde yaşamın anlamının belirlenmesi
Determination of meaning in life among nursing students based on temperament characteristics
Gülay Taşdemir Yiğitoğlu, Ebru Akbaş, Nesrin Çunkuş
doi: 10.14744/phd.2021.81894  Sayfalar 254 - 262

12.
Psikososyal Bakım Yetkinliği Öz Değerlendirme Ölçeği’nin geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışması
Development and validity and reliability study of a Turkish Psychosocial Care Competence Self-Assessment Scale
Huriye Karataş, Meral Kelleci
doi: 10.14744/phd.2021.12499  Sayfalar 263 - 271

13.
Kronik psikiyatri hastaları ve bakım verenlerinin taburculuğa hazırlık gereksinimleri ve karşılanmasına ilişkin memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi
Determination of the discharge preparation needs and satisfaction level of chronic psychiatric patients and their caregivers
Gonca Gül Günay, Zekiye Çetinkaya Duman
doi: 10.14744/phd.2021.85579  Sayfalar 272 - 280

LookUs & Online Makale