Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 11 (3)
Cilt: 11  Sayı: 3 - 2020
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

EDITÖR'DEN
2.
Editöryal
Editorial
Gülsüm Ançel
Sayfa IV

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Toplum ruh sağlığı merkezindeki şizofreni tanısı almış bireylerde uygulanan yönlendirilmiş imgeleme yönteminin bireylerin işlevselliğine etkisi
Effect of guided imagery on the functionality of individuals diagnosed with schizophrenia in a community mental health center
Özge Elgit, Ayşegül Bilge, Adem Bayrakçı
doi: 10.14744/phd.2020.70707  Sayfalar 165 - 172

4.
Şizofreni hastalarında içselleştirilmiş damgalanma ve sosyal işlevsellik düzeyinin belirlenmesi
Determination of internalized stigma and social functioning level in schizophrenia patients
Hasan Sevinik, Fatma Taş Arslan
doi: 10.14744/phd.2020.50455  Sayfalar 173 - 180

5.
Şizofreni hastalarında algılanan aile desteği ile mutluluk düzeyi arasındaki ilişki
The relationship between perceived family support and happiness level of patients with schizophrenia
Fatih Şahin, Özlem Şahin Altun
doi: 10.14744/phd.2020.09821  Sayfalar 181 - 187

6.
Kırılgan Bebek Algısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Vulnerable Baby Scale: A validity and reliability study
Melike Yavaş Çelik, Zerrin Ciğdem
doi: 10.14744/phd.2020.92678  Sayfalar 188 - 194
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

7.
Hemşirelerde psikolojik sıkıntı düzeyinin ve demografik özellikler ile ilişkisinin araştırılması
Investigating psychological distress level and its association with demographic characteristics in nurses
Fatemeh Hatef, Azam Maleki, Korosh Amini, Esmail Khodadadi
doi: 10.14744/phd.2020.99710  Sayfalar 195 - 200

8.
Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri ile uykusuzluk ve psikolojik iyilikleri arasındaki ilişki
The relationships between university students’ physical activity levels, insomnia and psychological well-being
İlkben Demirer, Saime Erol
doi: 10.14744/phd.2020.46547  Sayfalar 201 - 211

9.
Ergenlerde yeme tutumunun aile işlevleri açısından incelenmesi
Investigation of eating behavior in adolescents in terms of family functionality
Mehriban Günaydın, Hatice Kumcağız
doi: 10.14744/phd.2020.45762  Sayfalar 212 - 219

10.
Kanseri Yenen Bireylerin Kaygılarını Değerlendirme Ölçeği'nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışması
A validity and reliability study of the Turkish version of the Assessment of Survivor Concerns Scale
Pınar Serçekuş Ak, Okan Vardar, Hatice Başkale
doi: 10.14744/phd.2020.63308  Sayfalar 220 - 227

11.
Üç ve üzeri gebeliği olan kadınların algıladıkları stres düzeyi ve kendilerini algılama düzeyi ilişkisi
Relationship between perceived stress level and self-perception level of women who had three or more pregnancies
Esra Demir Alkin, Kerime Derya Beydağ
doi: 10.14744/phd.2020.72621  Sayfalar 228 - 238

SISTEMATIK DERLEME
12.
Hemşirelik girişimi olarak hayvan destekli uygulamaların kullanımı: Sistematik derleme
The use of animal-assisted practices as a nursing intervention: A systematic review
Şeyma Demiralay, İlkay Keser, Sibel Çaynak
doi: 10.14744/phd.2020.82474  Sayfalar 239 - 250

DERLEME
13.
Psikiyatri servislerinde bir saldırganlık yönetimi olarak basitleştirilmiş sakinleştirme modeli*
De-escalation model in the simple form as aggression management in psychiatric services*
Didem Ayhan, Duygu Hicdurmaz
doi: 10.14744/phd.2020.80488  Sayfalar 251 - 259

LookUs & Online Makale