Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 10 (3)
Cilt: 10  Sayı: 3 - 2019
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

EDITÖR'DEN
2.
Editörden
Editorial
Nurhan Eren, Nazmiye Kocaman Yıldırım
Sayfa IV

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Hemşirelerin tanıtıcı özellikleri, kontrol odakları ve sosyotropi–otonomi kişilik özellikleri açısından öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin değerlendirilmesi
The investigation of learned resourcefulness in terms of locus of control, sociotropy-autonomy personality traits, and demographic and professional variables in nurses
Bahanur Malak Akgün, Duygu Hiçdurmaz, Fatma Öz
doi: 10.14744/phd.2019.21549  Sayfalar 155 - 164

4.
Parçalanmış ve tam aileye sahip çocukların/ergenlerin şiddete yönelik tutumları ve saldırganlık davranışlarının karşılaştırılması
Comparison of attitudes toward violence and aggression in the children of separated and married parents
Derya Tanrıverdi, Safiye Özgüç
doi: 10.14744/phd.2019.47450  Sayfalar 165 - 172

5.
Türkiye’de ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği alanında yürütülen lisansüstü tezlerin niceliksel ve içerik açısından incelemesi
Investigation of the quantity and content of postgraduate theses in turkey in the field of mental health and psychiatric nursing
Gülsenay Taş, Gül Dikeç, Leyla Baysan Arabacı
doi: 10.14744/phd.2019.13008  Sayfalar 173 - 180

6.
Kronik böbrek hastalarının ruhsal durumlarının değerlendirilmesi
Assessment of the mental status of patients with chronic kidney disease
Elif Ok, Özlem Işıl
doi: 10.14744/phd.2019.35119  Sayfalar 181 - 189

7.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi gezici ekip çalışmalarında ruhsal bozukluğu olan birey ve ailenin belirlenen sorunlarına yönelik yapılan müdahalelerin incelenmesi
Investigation of interventions on identified problems of people with mental disorders and of families in Community Mental Health Center mobile team works
Ayten Kaya Kılıç
doi: 10.14744/phd.2019.82621  Sayfalar 190 - 196

8.
Gebelerin prenatal sıkıntı düzeyleri ile ilişkili faktörler
Factors associated with prenatal distress levels of pregnant women
Emel Bahadır Yılmaz, Ebru Şahin
doi: 10.14744/phd.2019.17363  Sayfalar 197 - 203

9.
Üniversite Öğrencilerinde Anoreksiya Nevroza Belirtileri ve İlişkili Faktörlerin Araştırılması
Investigation of symptoms of anorexia nervosa and related factors in university students
Eylem Topbaş, Gülay Bingöl, Nisan Seçil Pelitli, Hilal Tezel, Sinem Önder, Cansu Şahin
doi: 10.14744/phd.2019.22448  Sayfalar 204 - 210

10.
Hemşirelerin değişime yönelik tutumları ve beş faktör kişilik özellikleri arasındaki ilişki
The relationship between attitudes towards change and five factor personality traits in nurses
Oya Celebi Cakiroglu, Arzu Kader Harmanci Seren
doi: 10.14744/phd.2019.34713  Sayfalar 211 - 217

OLGU SUNUMU
11.
Suça sürüklenen bir çocuk hastanın bakımında Peplau’nun Kişilerarası İlişkiler Modeli’nin kullanımının bakıma etkisi
Effect of Using Peplau's Interpersonal Relation Nursing Model in the care of a juvenile delinquent
Leyla Baysan Arabacı, Gülsenay Taş
doi: 10.14744/phd.2019.54366  Sayfalar 218 - 226

EDITÖRE MEKTUP
12.
Ülkemizde çocuk ve adölesan psikiyatrisi hemşireliğinin durumunun bir uygulama ve bir yönetmelik bağlamında değerlendirilmesi
Evaluating the state of child and adolescent psychiatric nursing in the context of clinical practice and regulation in Turkey
Sibel Çaynak, Buket Şimşek Arslan, Saliha Hallaç, İlkay Keser, Kadriye Buldukoğlu
doi: 10.14744/phd.2019.03371  Sayfalar 227 - 231
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale