Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 10 (1)
Cilt: 10  Sayı: 1 - 2019
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

EDITÖR'DEN
2.
Editörden
Editorial
Nurhan Eren, Nazmiye Kocaman Yıldırım
Sayfa IV

NITELIKSEL ARAŞTIRMA
3.
İletişim fakültesi öğrencilerinin ruhsal hastalıklara sahip bireylere yapılan stigma konusundaki düşünce ve önerilerinin belirlenmesi
Determining the ideas and suggestions of communication faculty students about stigmatization of individuals with mental illness
Işıl Işık, Sümeyra Nurdan, Ceren Zeren, Zümrüt Yılmaz
doi: 10.14744/phd.2018.37268  Sayfalar 1 - 11

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Lise öğrencilerinde yeme bağımlılığı ve etkileyen faktörler
Food addiction and associated factors among high school students in Turkey
Hatice Dayılar Candan, Leyla Küçük
doi: 10.14744/phd.2018.97759  Sayfalar 12 - 19

DENEYSEL ARAŞTIRMA
5.
Özel bakım merkezlerinde çalışan bakım elemanlarına verilen psikoeğitimin şizofreniye yönelik inançlara etkisi
The effects of psychoeducation provided to care staff working at special care centers on their beliefs about schizophrenia
Burcu Demir Gökmen, Ayşe Okanlı
doi: 10.14744/phd.2018.03360  Sayfalar 20 - 27

ARAŞTIRMA MAKALESI
6.
Şizofreni hastalarının genel sosyal işlevsellik düzeyi ve hastalara bakım veren yakınlarının bakım yükü
Global social functioning of patients with schizophrenia and care burden of caregiving relatives
Yunus Kaya, Fatma Öz
doi: 10.14744/phd.2018.43815  Sayfalar 28 - 38

7.
Sigara, alkol ya da madde bağımlılarında problem çözme becerisinin; özkıyım, depresyon, umutsuzluk üzerine etkisi ve birbirleriyle olan ilişkileri
The effect of problem-solving ability on suicide, depression, and hopelessness in cigarette, alcohol, or substance addicts and relationships with each other
Sakine Fırıncık, Nermin Gürhan
doi: 10.14744/phd.2018.57689  Sayfalar 39 - 47

8.
Tidal model ile izlenen alkol bağımlılarının 12 aylık takip sonuçları
Evaluation of the twelve-month follow-up results from the alcohol-dependent patients followed by the tidal model
Ayşegül Savaşan, Olcay Çam
doi: 10.14744/phd.2018.46362  Sayfalar 48 - 54

9.
Psikiyatri hastalarının uyku kalitesini etkileyen faktörlerin yapısal eitlik modeli ile incelenmesi
Examination of factors affecting the sleep quality of psychiatry patients using structural equation model
Özlem Örsal, Hülya Kök Eren, Pınar Duru
doi: 10.14744/phd.2018.06978  Sayfalar 55 - 64

10.
Psikiyatri hastalarına bakım veren hemşirelerin bakım odaklı hemşire-hasta etkileşim düzeylerinin incelenmesi
Review of caring nurse-patient interaction for nurses caring for psychiatric patients
Elif Deniz Kaçmaz, Olcay Çam
doi: 10.14744/phd.2018.83702  Sayfalar 65 - 74

DENEYSEL ARAŞTIRMA
11.
Kanser hastalarında psikoeğitimin problem çözme becerisine etkisi
The effects of psychoeducation on problem solving skills of cancer patients
Gülsüm Üzüm, Sevgi Nehir Türkmen
doi: 10.14744/phd.2018.74508  Sayfalar 75 - 81

OLGU SUNUMU
12.
Bir erkek anoreksiya nervoza olgusuna yönelik hemşirelik bakımı: Olgu sunumu
A nursing care for a male anorexia nervosa case: A case report
Nesrin Çunkuş, Gülay Taşdemir Yiğitoğlu
doi: 10.14744/phd.2018.09326  Sayfalar 82 - 87

LookUs & Online Makale