Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 1 (3)
Cilt: 1  Sayı: 3 - 2010
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Psikiyatrik Hastalık Tanılı Hastaların Primer Bakım Vericilerinin Sosyal Destek Durumunun Belirlenmesi
Determination of Social Support States of Primary Caregivers of Psychiatric Patients
Havva Tel, Bayise Saraç, Yasemin Günaydın, Kadriye Medik, Sibel Doğan
Sayfalar 103 - 107

3.
Akut Psikoz Kliniklerinde Mekanik Tespit Uygulamasında Cinsiyete Özgü Farklılıklar
Evaluation of the Specific Gender Difference in Restraint in Acute Psychotic Clinics
Sibel Coşkun, Fatma Avlamaz, Hafize Genç
Sayfalar 108 - 114

4.
Depresyonla Başa Çıkma Öz Yeterlik Düzeyi ile Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişki
The Relationship Between the Depression Coping Self-Efficacy Level and Perceived Social Support Resources
Esra Albal, Yasemin Kutlu
Sayfalar 115 - 120

NITELIKSEL ARAŞTIRMA
5.
Psikiyatrik Rehabilitasyonda Fotoğrafın Kullanımı: Bir Ön Proje
The Use of Photography in Psychiatric Rehabilitation: A Pre-Project
Sibel Coşkun, Özlem Yıldız, Ayla Yazıcı
Sayfalar 121 - 127

DERLEME
6.
Psikiyatri Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulama
Evidence-Based Practice in Psychiatric Nursing
Perihan Güner Küçükkaya
Sayfalar 128 - 132

7.
Borderline Kişilik Bozukluğu: Tedavi ve Hemşirelik Bakımı
Borderline Personality Disorder: Treatment and Nursing Care
Gülsüm Ançel, Özlem Durmuş, Gamze Doğaner
Sayfalar 133 - 138

LookUs & Online Makale