Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 1 (2)
Cilt: 1  Sayı: 2 - 2010
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Akut Psikiyatri Kliniklerinde Uygulanan Mekanik Tespit Sayı ve Süresinin Bir Yıl İçinde Gösterdiği Değişimin İncelenmesi
Analysis of the Use of Mechanical Restraints and the Restraining Periods Applied in Acute Psychiatric Clinics in a One-Year Period
Sibel Coşkun, Fatma Avlamaz
Sayfalar 51 - 55

3.
Yaşlılarda Özbakım Gücünü Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi
Determination of Factors Affecting Self-care in the Elderly
Nezihe Uğurlu, Mücahit Bolat, Selahattin Erdem
Sayfalar 56 - 62

4.
Din Görevlilerinin Şizofreniye İlişkin Bilgi ve Tutumları (Düzce Örneği)
Knowledge and Attitudes of Religious Officials Towards Schizophrenia (Example of Düzce, Turkey)
Fatma Eker, Özge Öner, Seda Şahin
Sayfalar 63 - 70

5.
Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Sosyal Destek Algısı Düzeylerinin İncelenmesi
Evaluation of Perceived Social Support Levels in Pregnancy and Postpartum Periods
Gülengül Mermer, Ayşegül Bilge, Ummahan Yücel, Esin Çeber
Sayfalar 71 - 76

6.
Yapılandırılmış Grup Süreci Deneyimi: Görme Engelli Ergenlerle Yürütülen Bir Grup Süreci Neler Öğretir?
Experience with Structural Group Process: What Does a Group Process Executed with Blind Adolescents Teach?
Semra Karaca, Gülten Özaltın
Sayfalar 77 - 85

DERLEME
7.
Ağır Kişilik Bozuklukları ve Hemşirelik Girişimleri - Bölüm II
Severe Personality Disorders and Nursing Interventions: Part-II
Nurhan Eren
Sayfalar 86 - 95

8.
Madde Kullanım Bozukluğu Olan Birey ve Ailesinin Hemşirelik Bakımı
Nursing Care of Individuals and Their Families with Substance use Disorders
Nuray Şimşek
Sayfalar 96 - 99

LookUs & Online Makale