Gecikmiş Veda: Bir Olgu Sunumu [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2012; 3(3): 136-140 | DOI: 10.5505/phd.2012.39358

Gecikmiş Veda: Bir Olgu Sunumu

Semra Karaca
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Ad

Kayıp insan yaşamının kaçınılmaz bir parçasıdır ve yas sürecini ortaya çıkarmaktadır. Yas süreci çözümlenemediğinde, yas sonrası beklenen yaşama yeniden uyum zorlaşabilmektedir. Bu olguda çoğul kayıpları olan bir kadın danışanla sürdürülen danışmanlık sürecini, gecikmiş yas tepkileri bağlamında tartışmak ve süreci bu alanda çalışan sağlık profesyonelleri ile paylaşmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yas, gecikmiş yas tepkileri, danışmanlık süreci.

The Delayed Leave: A Case Presentation

Semra Karaca
Marmara University, Health Science Faculty, Department Of Psychiatric Nursing

Abstract
The bereavement is unavoidable part of human life and reveal grief process. When grief process resolved, expected compliance to life be hard. In this case, a woman client with multiple losses, delayed grief reactions in the context of the ongoing counseling process discuss and is intended to share with health professionals working in this field.

Keywords: Grief, delayed grief reactions, counseling process.

Semra Karaca. The Delayed Leave: A Case Presentation. J Psy Nurs. 2012; 3(3): 136-140

Sorumlu Yazar: Semra Karaca, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale