Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A review of Our Handicapped Area of Care Process for, LGBTI [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2017; 8(3): 179-187 | DOI: 10.14744/phd.2017.97659

A review of Our Handicapped Area of Care Process for, LGBTI

Gizem Beycan Ekitli, Mahire Olcay Çam
Department of Mental Health and Psychiatry Nursing, Ege University Faculty of Nursing, İzmir, Turkey

The Universal Declaration of Human Rights declares that every human being is born free and equal in dignity and rights. Lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersexual (LGBTI) people are represent a population of which society is not aware and tries ardently to avoid. Some a day from the past, it has been abusing the fact of everyone is dignified and equal. The literature of in the sampling of this group indicates that the processes of birth, health, illness, life and, even death are not come through them equal and comfortable; hereby how they important to cannot be missed and under a high risk. This conflict has sharper bends and barriers in more traditional and conservative societies like Turkey. This review has been written to clarify current conceptions which recently touched from nurses in nationally, to address LGBTI’s life difficulties with basic headings in consideration of the historical, philosophical and theoretical approaches that can develop empathy and cognition and to discuss professional suggestions in this concept.

Keywords: Care, LGBTI, nursing, public.

Bakım Sürecinde Zorlandığımız Alan LGBTİ’ye Yönelik Bir Gözden Geçirme

Gizem Beycan Ekitli, Mahire Olcay Çam
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile vurgulandığı üzere bütün insanlar onur ve haklar bakımından özgür ve eşit doğar. Lezbiyen, gey, biseksüel, transeksüel ve interseks (LGBTİ) bireyler toplumun duymadığı ve duymaktan da özenle uzak durmaya çalıştığı bir nüfusu oluşturmaktadır. Tarihin bir sürecinden itibaren bütün insanların onurlu ve eşit olduğu gerçeği bu kapsamda ihlal edilmiştir. Bu grubu örneklem alan alanyazın; doğum, sağlık, hastalık, yaşam ve hatta ölüm sürecinin bile bu bireyler için adalet ve gerekli konforla gelmediğini; bu nedenle de özellikle psikiyatri hemşireliği açısından neden gözden kaçırılamayacak kadar önem taşıdığını ve nasıl bir risk altında olduklarını ortaya koymaktadır. Türkiye gibi daha geleneksel ve muhafazakar toplumlar için bu mücadele çok daha keskin dönemeç ve engellere sahiptir. Hemşireler için ülkemizde henüz nadiren dokunulmaya başlanmış bu alanda mevcut kavramları netleştirmek, empati ve kavrayışı geliştirebilecek tarihi, felsefi ve kuramsal yaklaşımlar ışığında bu bireylerin yaşadıkları zorluklara genel başlıklar halinde bakmak ve bu kapsamda bakım için mesleki önerileri tartışabilmek için bu derleme kaleme alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bakım, LGBTİ, hemşirelik, toplum.

Gizem Beycan Ekitli, Mahire Olcay Çam. A review of Our Handicapped Area of Care Process for, LGBTI. J Psy Nurs. 2017; 8(3): 179-187

Corresponding Author: Gizem Beycan Ekitli, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale