Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Vulnerable Baby Scale: A validity and reliability study [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2020; 11(3): 188-194 | DOI: 10.14744/phd.2020.92678

Vulnerable Baby Scale: A validity and reliability study

Melike Yavaş Çelik1, Zerrin Ciğdem2
1Department of Nursing, Kilis 7 Aralık University Yusuf Şerefoğlu Faculty of Health Sciences, Kilis, Turkey
2Department of Nursing, Hasan Kalyoncu University Faculty of Health Sciences, Gaziantep, Turkey

Keywords: validity, reliability, vulnerable

Kırılgan Bebek Algısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Melike Yavaş Çelik1, Zerrin Ciğdem2
1Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kilis
2Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Gaziantep

Anahtar Kelimeler: geçerlik, güvenirlik, kırılganlık

Melike Yavaş Çelik, Zerrin Ciğdem. Vulnerable Baby Scale: A validity and reliability study. J Psy Nurs. 2020; 11(3): 188-194

Corresponding Author: Melike Yavaş Çelik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale