Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Dragging Factors in Juvenile Delinquency, Mental Health Problems, and Nursing Care [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2017; 8(2): 110-117 | DOI: 10.14744/phd.2017.88597

Dragging Factors in Juvenile Delinquency, Mental Health Problems, and Nursing Care

Leyla Baysan Arabacı, Gülsenay Taş
Division of Nursing Department of Mental Health and Psychiatric Nursing, İzmir Katip Çelebi University Faculty of Health Science, İzmir, Turkey

Crime is the oldest disorderly conduct in the history of humanity. The increase in the number of children involved in criminal behavior takes attention. Children can display criminal behavior due to several reasons, and juvenile delinquency leads to not only judicial problems but also psychiatric problems. Psychiatric problems of juvenile delinquents often result in hospitalization in psychiatric units. Therefore, it is extremely important and necessary in the prevention of juvenile delinquency that the nurses who take care of this group of children should be aware of dragging factors in juvenile delinquency, characteristics and mental problems of juvenile delinquents, their roles and responsibilities in an efficient nursing care for juvenile delinquents, and the points that need to be taken into consideration while interviewing them. This study aimed to address mental problems observed in juvenile delinquents, explain the role and responsibilities of nurses in caring them, and shed light on the points that need attention during interviews with them.

Keywords: Child, child psychiatry, crime, forensic psychiatry, psychiatric nursing.

Çocuklarda Suça Sürükleyen Faktörler, Ruhsal Problemler ve Hemşirelik Bakımı

Leyla Baysan Arabacı, Gülsenay Taş
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

Suç insanlık tarihinin en eski kabul edilen yasalara, ahlaka aykırı davranışıdır. Günümüzde suça yönelmiş çocukların sayısındaki artış dikkat çekmektedir. Çocuklar çeşitli birçok faktörün etkisi ile suça yönelebilmekte ve çocukların suça sürüklenmesi, hukuksal sorunların yanında psikiyatrik sorunları da beraberinde getirmektedir. Suça sürüklenmiş çocukların birçoğunda psikiyatrik problemlerin görülmesi, bu çocukların sıklıkla psikiyatri kliniklerinde yatışına neden olmaktadır. Bu özellikli gruba bakım veren hemşirelerin, bu çocukların özelliklerini, onlarda görülen ruhsal problemleri, suça sürükleyen faktörleri ve bunlara yönelik etkin bir bakımda hemşirenin rol ve sorumluluklarını ve onlarla görüşme yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları bilmesi, çocuklardaki suça eğilimi önlemede oldukça önemli ve gereklidir. Bu özden hareketle bu makalenin amacı, suça yönelmiş çocuklarda görülen ruhsal problemleri ortaya koymak ve onlara bakım veren hemşirelerin rol ve sorumluluklarını açıklayarak, görüşme yaparken dikkat edilmesi gereken noktalara ışık tutmaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, çocuk psikiyatrisi, suç, adli psikiyatri, psikiyatri hemşireliği.

Leyla Baysan Arabacı, Gülsenay Taş. Dragging Factors in Juvenile Delinquency, Mental Health Problems, and Nursing Care. J Psy Nurs. 2017; 8(2): 110-117

Corresponding Author: Leyla Baysan Arabacı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale