Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Psychological first aid and nursing [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2018; 9(3): 212-218 | DOI: 10.14744/phd.2017.76376

Psychological first aid and nursing

Nurhayat Kılıç1, Nuray Şimşek2
1Department of Mental Health and Psychiatric Nursing, Artvin Çoruh University Faculty of Health Secience, Artvin, Turkey
2Department of Mental Health and Psychiatric Nursing, Erciyes University Faculty of Health Secience, Kayseri, Turkey

Disasters are situations which leave an indelible mark on the lives of individuals, and cause both physical and psychological trauma. In order to prevent negative consequences of disaster experiences, psychological support treatments appropriate for individuals should be provided at each phase of the disaster. It is suggested that psychological first aid (PFA) is the very first treatment provided right after the disaster. It is also the most essential component of the psychosocial support intervention. Psychological first aid is a supportive treatment provided for individuals living under intense stress. Nurses, who have professional knowledge and skills to provide this treatment, are the crucial help providers. Nurses, who are able to provide psychological first aid to individuals after a disaster, are critical in preventing risks that may develop, and in speeding up the recovery process for individuals. Nurses can improve their own endurance through psychological first aid and reduce their work stress. Nurses, who are able to provide psychological first aid, are very important for both the individuals exposed to the disaster, and for themselves.

Keywords: Nurse, psychological first aid; psychosocial intervention.

Psikolojik ilk yardım ve hemşirelik

Nurhayat Kılıç1, Nuray Şimşek2
1Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Artvin
2Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Kayseri

Felaketler bireylerin yaşamında derin izler bırakan, bireylerin hem fiziksel hem de psikolojik travma yaşamalarına sebep olan durumlardır. Felaket yaşantılarının olumsuz sonuçlarının engellenmesi için felaketin her aşamasında bireylere uygun psikososyal destek müdahaleleri yapılmalıdır. Psikososyal destek müdahalelerinin en temel bileşeni olan ve felaket sonrasında hemen uygulanması önerilen ilk müdahale yöntemi Psikolojik ilk yardım’dır (PİY). Psikolojik ilk yardım yoğun stres yaşayan bireylere sunulan destekleyici müdahalelerdir. Bu müdahalelerin sunulmasında profesyonel bilgi ve beceriye sahip olan hemşireler önemli yardım sağlayıcılarıdır. Hemşirelerin felaket olaylarına maruz kalmış bireylere psikolojik ilk yardım uygulaması yapabilmeleri, gelişebilecek risklerin önlenmesi ve bireylerin iyileşme süreçlerinin hızlanması noktasında son derece önemlidir. Hemşireler psikolojik ilk yardım uygulaması ile kendi dayanıklılıklarını artırabilir ve çalışma streslerini azaltabilirler. Hemşirelerin psikolojik ilk yardım uygulaması yapabilmesi hem olaya maruz kalan bireyler hem de kendileri için son derece hayati bir öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, psikolojik ilk yardım; psikososyal müdahale.

Nurhayat Kılıç, Nuray Şimşek. Psychological first aid and nursing. J Psy Nurs. 2018; 9(3): 212-218

Corresponding Author: Nurhayat Kılıç, Türkiye
LookUs & Online Makale