Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Nurses’ Resilience and Effective Factors [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2017; 8(2): 118-126 | DOI: 10.14744/phd.2017.75436

Nurses’ Resilience and Effective Factors

Olcay Çam1, Ayşe Büyükbayram2
1Division of Nursing Departmant of Mental Health and Psychiatry Nursing, Ege University Nursing of Faculty, İzmir, Turkey
2Division of Nursing Departmant of Mental Health and Psychiatry Nursing, İzmir Katip Çelebi University, Health Science of Faculty, İzmir, Turkey

Resilience can be described as the ability to recuperate after difficult life experiences or overcome change or disasters. In order to develop resilience, one has to encounter a stressor. Nurses encounter various traumatic situations particularly due to distressing and stressful work life. Therefore, it is important for nurses to strengthen their resilience in terms of coping with difficulties, adapting to new situations, having realistic and positive future expectations and protecting their work and daily life. If nurses have sufficient resilience, burnout and the rate of leaving work or resigning decrease, posttraumatic growth develops, and work satisfaction increases. In this review, we aim to emphasize the importance of the resilience for nurses, determine the factors which affect their resilience, and increase the resilience of nurses.

Keywords: Factors in resilience, nursing, resilience of nurses, resilience, resilience development.

Hemşirelerde Psikolojik Dayanıklılık ve Etkileyen Faktörler

Olcay Çam1, Ayşe Büyükbayram2
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir
2İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

Psikolojik dayanıklılık, zor yaşamsal tecrübeler karsısında kişinin kendisini toparlama gücü veya değişimin, felaketlerin başarılı biçimde üstesinden gelme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Psikolojik dayanıklılığın gelişmesi için, bir stresörle karşılaşılması gerekir. Psikolojik dayanıklılığın gelişiminde, maruz kalınan risklerin belirlenmesi, bu risk faktörlerinin olumsuz etkilerinin azaltılması ya da ortadan kaldırılması için koruyucu faktörlerin bulunması önemlidir. Özellikle sıkıntılı, stresli iş yaşamında, birçok travmatik durumla karşılaşan hemşirelerin psikolojik dayanıklılığın geliştirilmesinin sonucu olarak; hemşirelerde iş doyumunun artacağı, duygusal tükenmenin ve işten ayrılmanın azalacağı belirtilmektedir. Bu çalışmada, psikolojik dayanıklılık kavramı ele alınarak, hemşirelerde psikolojik dayanıklılığın önemini vurgulamak, hemşirelerin psikolojik dayanıklılığını etkileyen faktörleri belirlemek ve psikolojik dayanıklılığı artırmak için yapılabilecek müdahaleleri ortaya koymak amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Etkileyen faktörler, hemşire, hemşirelerde psikolojik dayanıklılık, psikolojik dayanıklılık, psikolojik dayanıklılığı geliştirme.

Olcay Çam, Ayşe Büyükbayram. Nurses’ Resilience and Effective Factors. J Psy Nurs. 2017; 8(2): 118-126

Corresponding Author: Ayşe Büyükbayram, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale