Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A technological tool for treating social anxiety: Virtual reality [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2019; 10(4): 296-301 | DOI: 10.14744/phd.2019.75010

A technological tool for treating social anxiety: Virtual reality

Ömer Özer1, Mustafa Kemal Yöntem2
1Anadolu University, Counseling and Guidance Center, Eskişehir, Turkey
2Department of Guidance and Psychological Counseling, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Education Faculty, Nevşehir, Turkey

Virtual reality-based interventions are the technological instruments that have been found to be effective and used in psychological services. They have been in use for more than 20 years. Virtual reality can be used to treat many mental health issues such as anxiety disorders, depressive moods, obsessive-compulsive disorder and post-traumatic stress disorder. These interventions are based on the exposure method. With the advances in ever-developing technological products and software, more realistic and effective interventions emerge, and programs are tested by many experimental studies. The studies of virtual reality-based interventions toward social anxiety disorder, for which the virtual reality practices are used the most commonly, were examined in this compilation, the current state of virtual reality use in Turkey was explained, and recommendations for future were presented.

Keywords: Exposure therapy, social anxiety; virtual reality.

Sosyal anksiyeteye müdahalede teknolojik bir araç: Sanal gerçeklik

Ömer Özer1, Mustafa Kemal Yöntem2
1Anadolu Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi, Eskişehir
2Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Nevşehir

Sanal gerçeklik temelli müdahaleler özellikle son yirmi yılda psikolojik yardım alanında etkililiği gösterilen ve sıklıkla kullanılan teknolojik bir araçtır. Başta anksiyete bozuklukları olmak üzere, depresif duygudurum, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu gibi bir çok alanda uygulaması bulunan sanal gerçeklik müdahaleleri, genel olarak maruz bırakma tekniğinden temel alır. Gelişen teknolojik ürünler ve yazılım alanındaki ilerlemeler ile birlikte daha gerçekçi ve daha etkili müdahaleler ortaya çıkmakta, geliştirilen yazılımlar birçok deneysel çalışma ile test edilmektedir. Bu derleme çalışmasında sanal gerçekliğe dayalı uygulamaların en çok kullanıldığı alan olan sosyal anksiyete bozukluğunda sanal gerçeklik müdahalelerini konu edinen çalışmalar incelenmiş, Türkiye’deki mevcut durum ifade edilerek ilerleyen dönemde gerçekleştirilebilecek çalışmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Maruz bırakma, sanal gerçeklik; sosyal anksiyete.

Ömer Özer, Mustafa Kemal Yöntem. A technological tool for treating social anxiety: Virtual reality. J Psy Nurs. 2019; 10(4): 296-301

Corresponding Author: Ömer Özer, Türkiye
LookUs & Online Makale